Hjemmebesøk skal hindre vold mot barn

Kristelig Folkeparti vil øremerke midler for å sikre flere hjemmebesøk etter fødselen. Hensikten er lettere å kunne avdekke vold mot barn.

Kristelig Folkeparti vil øremerke midler for å sikre hjemmebesøk etter fødsel, for dermed å kunne avdekke vold mot barn. Kun en av ti i barsel får i dag hjemmebesøk i tråd med faglige anbefalinger.

Janne Jakobsen i Grimstad ble tilbudt hjemmebesøk etter fødselen og mener det gir ekstra trygghet.

Det fødes 60 000 barn hvert år her i landet, men kun ti prosent av mødrene deres får i dag tilbud om hjemmebesøk, som anbefales sterkt av fagfolk.

Gir trygghet

Tre uker gamle Marikken er på besøk på helsestasjonen i hjembyen Grimstad.

Det å kunne snakke med fagfolk er avgjørende for å føle seg trygg som mamma mener andregangsfødende, Janne Jakobsen:

Janne Jacobsen

Janne Jacobsen med vesle Marikken på besøk hos helsesøster i Grimstad.

Foto: Geir Egeland / NRK

–Det betyr veldig mye! Hvis du har god kjemi med de og får de rådene man trenger, er det veldig viktig og bra.

Janne er en` av et fåtall norske kvinner som ble tilbudt hjemmebesøk fra etter fødselen.

– Det var veldig bra å bli kjent med helsesøster tidlig, og få litt råd og veiledning. Jeg syns det var helt topp, sier Jakobsen.

–Ikke kapasitet

Men Janne har vært heldig som har fått besøk hjemme etter at hun fødte. Tall fra ammehjelpen viser at kun en` av ti barselkvinner får et slikt tilbud i tråd med faglige anbefalinger.

Grethe de Lange Sødal

Fagleder Grethe de Lange Sødal sier de ikke har kapasitet til å gi alle kvinner hjemmebesøk av både jordmor og helsesøster.

Foto: Geir Egeland / NRK

–Med de ressursene vi har i dag er det ikke kapasitet til å gi alle tilbud om hjemmebesøk av jordmor. Men alle får besøk av helsesøster.

Det sier fagleder for Helsesøster og jordmortjenesten i Grimstad kommune, Grethe de Lange Sødal.

–Skal hindre vold mot barn

Ett av sju barn her i landet blir utsatt for vold i hjemmet.

Neste uke legges regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep frem for Stortinget. Kjell Ingolf Robstad er saksordfører og vil øremerke midler for å sikre hjemmebesøk etter fødsel.

Kjell Ingolf Ropstad

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Robstad fra KrF, Aust-Agder mener hjemmebesøk må opprioriteres for å avdekke vold mot barn tidlig.

Foto: Geir Egeland / NRK

–Det er utrolig viktig at helsevesenet kommer hjem til folk og får lov å hjelpe disse i en veldig kritisk og sårbar fase. De kan samtidig se an situasjonen i hjemmet slik at en lettere kan avdekke om det er barn som blir utsatt for vold eller overgrep.

–Å kunne hjelpe de som har behov for å mestre sinne er veldig viktig. Og der spiller helsesøster og jordmor en viktig rolle.