Hjelper vanskeligstilte i julen

Organisasjonen Hjelp oss å hjelpe i Kristiansand står på for fullt for å hjelpe vanskeligstilte med å få en bedre jul. Gjennom frivillig arbeid sendes hundrevis av pakker ut til folk med dårlig råd.

Mange frivillige står på for fullt nå i førjulsstria for å hjelpe vanskeligstilte med å få en bedre jul. Mat og gaver, det strømmer inn fra folk som vil være med å bidra.