- Mange HIV-positive er redde for å bli utstøtt

30 år etter sykdommen ble kjent er det fremdeles mye stigmatisering rundt sykdommen, sier HIV-positive Glenn Mathisen. I helgen arrangeres en historisk konferanse i Kristiansand som setter søkelys på hvordan det er å leve med HIV.

Glenn Mathisen

Glenn Mathisen fra Kristiansand fikk diagnosen HIV for ett og et halv år siden og har valgt å være åpen om sykdommen. I helgen deltar han på en konferanse i Kristiansand.

Foto: Fin Serck-Hanssen

I Agder-fylkene er det rundt 100 HIV-positive. Mange lever anonymt og skjult med sin diagnose. På landsbasis er det over 5000 HIV-positive og de siste årene har tallet økt med rundt 300 personer hvert år.

– Redd for å bli utstøtt

Mathisen, som har bodd i Kristiansand i over åtte år, fikk diagnosen i januar i fjor.

– Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ønsket å være åpen rundt sykdommen, sier han til NRK.

Likevel mener han at det henger igjen mange fordommer fra tiden da man visste lite om sykdommen. Viruset ble offisielt påvist 5. juni 1981.

Les også:

– Det henger mye stigma igjen fra 80-tallet og fra tiden da HIV ble oppdaget. Det gjør at veldig mange lever i skjul. Mange tør ikke å fortelle det til egen familie, venner eller kolleger. Mange HIV-positive har en redsel for å bli utstøtt, sier han.

HIV-konferanse i Kristiansand

Glenn Mathisen

Glenn Mathisen fra Kristiansand fikk diagnosen HIV for ett og et halv år siden og har valgt å være åpen om sykdommen. I helgen deltar han på en konferanse i Kristiansand.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

I Kristiansand i helgen arrangeres det en stor konferanse i regi av Sørlandet sykehus og interesseorganisasjonen for HIV-positive der Mathisen og rundt 90 andre deltar.

Deltagere er i første rekke HIV-positive og helsepersonell som arbeider med sykdommen.

Det er første gang i Norge at en så stor konferanse blir arrangert der også HIV-smittede er involvert.

Målet med konferansen er å forsøke å gjøre hverdagen for HIV-positive lettere og snakke om det som er vanskelig med å leve med sykdommen.

– I dag vil jeg si at alle med HIV lever stort sett like normalt og like lenge som andre mennesker som er friske, mener Mathisen.

– Mange sliter psykisk

Men å leve med sykdommen, er ikke lett for alle, tror Mathisen.

Selv opplevde han enkelte reaksjoner etter at han fikk diagnosen som sårende.

– Rett etter at jeg fikk diagnosen ble jeg bedt på fest. Da fikk jeg samtidig beskjed om at jeg måtte ta med mitt eget glass. Det opplevde jeg som litt nedverdigende, sier han.

Han mener det fremdeles eksisterer mye stigmatisering rundt sykdommen.

– Mange sliter psykisk. Du kjenner den ikke på kroppen på samme måte som når du for eksempel brekker et bein, men sykdommen går mye utover den mentale delen. Mange føler seg utilpass og føler at de blir sett rart på av resten av samfunnet. Folk er redde for å ansette deg og noen er faktisk redd for å gi deg en klem og bare oppholde seg i nærheten av personer med HIV. Det er tungt for veldig mange, sier han.

Er med i bokutgivelse

Konferansen i Kristiansand starter fredag og varer hele helgen.

Konferansen setter søkelys på svært aktuelle utfordringer for HIV-positive og helsepersonell i forhold til blant annet brukermedvirkning, koordinering av behandling og viktighet av psykososial oppfølging.

Det er om lag 90 stykker som er påmeldt. Av disse er det, ifølge Mathisen, rundt en tredjedel som lever med HIV.

Mathisen er også med i en bok som skal gis ut i forbindelse med verdens aidsdag 1. desember.

Mette-Marit på Aids-konferanse

Kronprinsesse Mette-Marits på en aidskonferanse i Wien for tre år siden.

Foto: Herwig Prammer / Reuters

I boken forteller flere HIV-positive, deriblant Mathisen og pårørende om hvordan det er å leve med sykdommen og hvordan det er for pårørende å leve tett på sykdommen.

Mette-Marit spurt om å skrive forord i HIV-bok

Kronprinsesse Mette-Marit, som har engasjert seg stort i HIV og aids, har blitt spurt om å skrive forord til boken, forteller Mathisen.

I 2006 ble Kronprinsessen utnevnt til spesialutsending for FNs organisasjon for arbeid med HIV og aids og har vært på flere aids-relaterte reiser, blant annet til Nicaragua og Ukraina.

Hun har særlig jobbet med behovet for ungt lederskap i arbeidet mot spredningen av HIV og aids.

– Hun har ikke skrevet det ennå, men tilbakemeldingen var positiv da vi spurte henne, sier Mathisen.