HiA er blitt universitet

Nå er det klart: Høgskolen i Agder forsvinner, og Universitetet i Agder overtar. Øystein Djupedal kunngjorde vedtaket torsdag kveld.

Universitetets nye logo ble avduket av Djupedal og Lauvdal.
Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Når studentene kommer til start på studieåret ved HiA mandag 13. august, kommer de ikke til den høgskolen de søkte på, men til det flunkende nye Agder Universitet.

Utdanningsminister Øystein Djupedal offentliggjorde vedtaket om norges nye universitet på en pressekonferanse på universitetet klokka 19.00 torsdag kveld.

Det endelige vedtaket gjøres i statsråd i morgen fredag, og universitetsstatusen gjelder fra 1. september.

Universitetet i Agder blir landets sjuende.

8500 studenter

Det nye Universitetet i Agder har i dag 8 500 studenter, og skal fra 2009 drive undervisning på to steder, nemlig campusene i Kristiansand og Grimstad. I dag drives også undervisning i Arendal.

 

Høgskolen i Agder

Universitetet i Agder, Campus Kristiansand

Foto: HIA

 Godkjent i juni

I realiteten ble det nye Universitetet i Agder faglig godkjent i juni i år.

19. juni smilte avgående rektor Ernst Håkon Jahr og nylig påtroppet rektor Torunn Lauvdal fra øre til øre da det ble kjent at fagorganet NOKUT hadde gått god for at Universitetet i Agder tilfredsstiller de faglige ktravene til akkreditering som universitet.

 

Høyskoleområdet i Grimstad Campus Grimstad

Universitetet i Agder, Campus Grimstad

 Ikke uventet

Derfor kommer det ikke som noen bombe at regjeringen nå har godkjent det Universitetet i Agder . Det har de siste årene pågått en grundig prosess som blant annet har gitt grunnlag for doktogradsstudier på flere fagområder på begge de fremtidige campusene. Gjennom denne prosessen har høgskolen lagt grunnlaget for det som nå er Agder Universitet, landets sjuende universitet.

Fra 1.september

Her er pressemeldingen fra kunnskapsdepartementet om det nye Universitetet i Agder:

"Høgskolen i Agder vil i statsråd 10. august få status som universitet med virkning fra 1. september.– Opprettelsen av Universitetet i Agder markerer en viktig begivenhet både for Agderfylkene og for landet. Dette viser at utbyggingen av høyere utdanning i regionene kan dokumentere høy faglig kvalitet så vel innen forskning som undervisning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Lov om universiteter og høyskoler åpner for at etablerte høyere utdanningsinstitusjoner kan få status som universitet på grunnlag av en faglig vurdering. Universitetet i Stavanger og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås er allerede blitt til etter slik prosedyre.

- Dette universitetet vil få en spennende fagportefølje med stor bredde og andre fagtilbud enn de tradisjonelle universitetene. Universitetet vil ha en regional orientering og dette er viktig for å skaffe kvalifiserte medarbeidere til ulike yrker, skole, teknologi og økonomi, sier Djupedal. Han understreker imidlertid de sakkyndiges anbefaling om videre faglig utvikling av grunnutdanninger, samtidig som forskerutdanningene må konsolideres og videreutvikles.

Dette universitetet vil få en spennende fagportefølje med stor bredde og andre fagtilbud enn de tradisjonelle universitetene.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal

Høgskolen i Agder søkte om universitetsstatus i desember 2005. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomførte deretter en sakkyndig vurdering, som i mai 2007 hadde positiv konklusjon. På grunnlag av denne fattet styret i NOKUT 19. juni vedtak om at Høgskolen i Agder tilfredsstiller kravene til akkreditering som universitet, slik de er nedfelt i kriteriene. Dette ligger til grunn for regjeringens vedtak.

Et hovedkriterium for universitetsstatus er at institusjonen har godkjent forskerutdanning på minst fire områder. Høgskolen i Agder har allerede fått rett til fem doktorgradsstudier: i nordisk språk og litteratur, matematikkdidaktikk, internasjonal økonomi og ledelse, mobile kommunikasjonssystemer og i fagområdet religion, etikk og samfunn.

Høgskolen i Agder har virksomhet i Kristiansand, Grimstad og Arendal. Det var i 2006 registrert 8020 studenter, og det var 810 tilsatte."