Hevet til høyeste flomnivå

NVE har hevet flomnivået til rødt vest for Mandal. Det opplyser Anders Skalleberg ved skred- og vassdragsavdelingen Region Sør. Rødt nivå er det høyeste. Les mer her.

mandal sentrum
Foto: Ronny Blix