Hevder naturvernorganisasjon jukser med tall

Norges Jeger- og fiskerforbund anklager miljø- og naturvernorganisasjonen WWF for å jukse med villdyrstatistikk.

Gauper i snøen

Gauper i snøen

Foto: Sergiy Gaschak / Ap

Jeger- og fiskerforbundet reagerer på at det i et Facebook-innlegg ser ut som om gaupebestanden i landet er kraftig redusert på grunn av for mye jakt. World Wide Fund for Nature avviser at de driver med juks.

– Vi mener WWF misbruker statistikk i denne sammenhengen. De tar det året det var høyest bestand av gaupe i 1995 og så viser de at det går nedover. Faktum er at bestanden har vært rundt målet slik Stortinget har satt, sier Espen Farstad som er informasjonssjef i Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF).

Espen Farstad

Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskeforbund.

Foto: NJFF

– WWF sin statistikkbruk viser at det går rett i kjelleren og at vi er i ferd med å skyte gaupebestanden sønder og sammen. Det er faktisk ikke tilfelle, svarer Farstad.

Det var fagbladet Jakt & Fiske som først omtalte denne saken.

– Ikke misvisende

Rovdyrrådgiver i World Wide Fund for Nature, Sverre Lundemo har på sin side en forklaring på hvorfor de valgte å fremstille statistikken slik de gjorde. Han erkjenner det var begrenset kildestatistikk, men mener det måtte være slik.

Rovdyrrådgiveren mener at statistikken ikke er misvisende i forhold til det World Wide Fund for Nature ville få fram, men at bakgrunnen for tallutvalget kanskje kunne vært tydeliggjort.

– Poenget er at den totale dødeligheten i forhold til bestanden er for høy, erkjenner Lundemo.

Sverre Lundemo i WWF Norge

Sverre Lundemo i WWF Norge.

Foto: Privat

Problematisk

Farstad i NJFF, mener det er problematisk at WWF bruker statistikken på denne måten for å få fram sitt syn.

– Dersom WWF mener at man skulle hatt flere rovdyr, da må man si det. Men ikke bruk statistikken feil for å tegne et feil bildet. Det er juks, mener Farstad.

– Vi mener vi er tydelige og har brukt de tallene som er, sier Lundemo i WWF.

Agder er delt

Vest-Agder hører til region 1 og Aust-Agder hører til rovviltregion 2. Og det er forskjeller. Eivind Hellerslien hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

– Forskjellen mellom fylkene når det gjelder gaupejakt, og rovviltforvaltning er at i Vest-Agder har beitedyr førsteprioritet. Mens i region 2 er det mål om 12 årlige ynglinger av gaupe, forteller Hellerslien.