Hetser bystyrekollegaer på nettet

Ordfører Einar Halvorsen (H) i Arendal vil ha slutt på at bystyrepolitikere legger ut negative meldinger om medpolitikere på Facebook under bystyremøtene.

Einar Halvorsen

Ordfører Einar Halvorsen i Arendal liker svært dårlig at politikerne bruker sosiale medier under bystyremøtene, og 'poster' negativ kritikk om politikerkollegaer mens møtene pågår.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nettvett til politikerne

Ordføreren skal nå dele ut informasjon om nettvett og hvordan politikerne skal opptre under bystyremøtene i Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Anders Kylland

Varaordfører Anders Kylland sier det er uakseptabelt at politikere hetser hverandre på Facebook.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere har reagert på at dette skjer under bystyremøtene, og dette vil jeg ha en slutt på, sier ordfører Einar Halvorsen til NRK.

Han mener politikerne må skjerpe seg når det gjelder bruk av sosiale medier under bystyremøtene, og vil ta saken opp på neste møte.

Han vil også dele ut et ark med nettvett til alle politikerne som sitter i bystyret, slik at de vet hvilke regler som gjelder, og hvordan de skal forholde seg til hverandre i bystyresalen.

I bystyresalen sitter alle politikerne med hver sin PC som brukes for å gjennomføre møtene, men maskinene brukes også til posting av meldinger på sosiale medier.

Mange meldinger

– Det sendes ut meldinger om at de synes at møtene tar for lang tid, at innlegg er kjedelige, og at vi snart må bli ferdige med møtene. Slik skal man ikke kommunisere mens man sitter i bystyret, sier Halvorsen.

Folk som har fulgt med på sosiale medier har reagert på at bystyremedlemmer skriver innlegg om at bystyremøtene er kjedelige, og at kollegaene holder kjedelige innlegg.

Dette er helt uakseptabelt, sier varaordfører Anders Kylland (Frp).

– Når representanter begynner å karakterisere personer, og dette kommer ut på nettet mens saksbehandlingen pågår, så kan vi ikke akseptere det, sier Kylland.

Video Diskusjon om Facebook i bystyret

SE VIDEO: Bruk av sosiale medier under møtene i bystyret i Arendal debatteres 'på ganga'. Meningene er delte.

Folkeskikk, men ikke forbud

Line Haugland er bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet i Arendal. Hun ønsker ikke et forbud mot å bruke Facebook for politikerne under bystyremøtene, og mener at sosiale medier øker engasjementet ute blant folk i forhold til politikken.

Hun er enig i at det er viktig å oppføre seg ordentlig, og vise normal folkeskikk som folkevalgt, men hun mener at de sterkeste innleggene kommer fra politikerne på talerstolen, og ikke på Facebook.

– Det er ikke vanskelig å være enig om viktigheten av å vise god folkeskikk, og det er vesentlig at politikerne følger med på det som skjer i bystyresalen, men politikernes rolle er å engasjere, og jeg mener at Facebook bidrar til mer engasjement, sier Haugland.

Line Haugland

Ap-politiker Line Haugland synes ikke det er galt å oppdatere Facebook under bystyremøtene for å skape engasjement ute blant folk.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Men hva synes du om at noen skriver at en politikerkollega har kjedelige innlegg?

– Det bør man ikke skrive, men det kan være viktig å oppdatere Facebook under bystyremøtene for å skape engasjement, sier Haugland.

Hun sier at hun gjennom Facebook ofte får innspill fra folk som ikke er i bystyresalen, og som følger møtene som videooverføres på nettet.

Derfor mener hun at det er viktig for politikerne å være tilgjengelige på Facebook også mens bystyremøtene pågår, for å få innspill fra folk.

Ikke privat på Facebook

Øystein Sæbø

Førsteamanuensis ved UiA, Øystein Sæbø, mener politikere må forstå at ytringer på Facebook ikke er privat, men blir delt med andre og kommer ut i offentligheten.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Øystein Sæbø er førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder.

Han sier at mye av dette handler om dårlig folkeskikk i forhold til nettbruk og Facebook, og at politikere bør forstå at det man legger ut på Facebook ikke er privat, men vil bli delt med andre og komme ut i offentligheten på en eller annen måte.

– Det er lett å si seg enig med ordføreren om at noe av dette handler om dårlig folkeskikk, også er det nok en del som ikke er så vant til å bruke disse mediene og som tenker at dette er privat. Men bruker du Facebook så er det ofte slik at det du skriver deles med andre, og det nytter ikke å tro at dette er privat, sier Sæbø til NRK.

Nettvettregler

Bystyremedlemmene i Arendal skal nå få utdelt en Vær varsom-plakat med informasjon om hvordan de skal og ikke skal opptre mens man sitter i bystyremøtet.

– Det å kritisere et bystyremøte, når man selv er medlem av bystyret, kan jeg ikke tolerere, sier Halvorsen.

Han vil ta saken opp i neste bystyremøtet og dele ut nettvettpunktene til sine politikerkollegaer.

Reglene er allerede distribuert til de ansatte i Arendal kommune.

Her er nettreglene:

  • Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men husk hvor du jobber.
  • Tenk deg om før du omtaler arbeidsrelaterte tema, andre kommuner og samarbeidspartnere.
  • Vær tydelig på hvem du er. Er du privatperson eller kommuneansatt.
  • Husk at det som legges ut på Facebook og nettet aldri er 100 prosent privat.
  • Følg lover og regler, og husk taushetsplikten.
  • Svar på kritikk skal komme gjennom kommunens offisielle kanaler.
  • Tenk deg om to ganger før du velger å bruke sosiale medier som kanal for din kritikk.