Her skal nye E39 gå

Statens vegvesen anbefaler at ny E39 gjennom Søgne skal gå i en indre trasé, gjennom turområdet Hellersdalen.

Statens vegvesen presenterte i dag sin anbefaling for hvor europaveien mellom Volleberg og Døle Bru skal gå.

Vegvesenet anbefaler at europaveien skal gå i såkalt blå korridor, som starter ved Monan kryss og går gjennom to korte tunneler på hver side av Hellersdalen.

I det populære turområdet Hellersdalen skal veien gå i dagen.

Etter tunnelen kommer vegen ut mellom Vedderheia og Lunde. I dette området bor det mange barnefamilier og det er både barne- og ungdomsskole i nærheten av veitraseen.

Beboerne i området har tidligere engasjert seg sterkt for å unngå at veien kommer her.

Hovedtraséen for ny E39 gjennom Søgne bør legges nord for nåværende europavei, og den bør krysse Trysfjorden med en kort bro. Det mener Statens vegvesen. Forslaget vil vekke debatt, sier Søgneordføreren.

Bru over Trysfjorden

Videre skal veien gå forbi industriområdet Lohnelier og ned til dagens E39.

Derfra går veien i ei kort bru over Trysfjorden og videre mot Døle Bru, der den kobles til dagens E39.

Vegvesenet har utredet 11 alternativer i tre forskjellige korridorer, men varsler innsigelse til alle alternativene i de andre to korridorene (oransje og grønn) og fraråder de andre traseene i blå korridor.

Nå skal saken ut på høring før den skal behandles politisk av Søgne kommune.

Kart og animasjon som forklares av Jon Terje Ekeland i Statens Veivesen
Ny E39

Her er vegvesenets anbefalte trasé tegnet inn.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK