Normal

Her kan skolene bli leksefrie

Skolene i Grimstad kan bli leksefrie i fremtiden. Kommunen skal nå ser på alternativer til dagens lekseordning.

Holviga skole

Holviga skole i Grimstad kan bli leksefri. Etter forslag fra barn- og unges kommunestyre, skal kommunen se på alternativer til dagens lekseordning.

Foto: NRK

Initiativet kommer blant annet fra barn- og unges kommunestyre i Grimstad.

Skolesjef i Grimstad, Niels Songe-Møller ser at det finnes flere alternativer til den tradisjonelle lekseordningen.

– Ett alternativ er å la elevene gjøre leksene på skolen slik at de er ferdige med dagens arbeid når de går hjem, sier han.

Lite tid til øving

Ordningen med hjemmelekser har lang tradisjon i den norske skolen. Å kutte hjemmelekser, kan ifølge Songe-Møller by på utfordringer.

– Lærerne har mye stoff de skal gå gjennom på kort tid. For elevene blir det lite tid igjen til å øve. Tradisjonen at de øver hjemme, sier Songe-Møller.

Han er klar over at det er delte meninger om den tradisjonelle lekseordningen, og vet at det ikke fungerer like godt for alle.

– Pensum har blitt vanskeligere. Mange foreldre sliter med å følge opp barna. De har ikke nok faglig kompetanse til å hjelpe, sier han.

Vil innhente erfaringer

Forslaget skal behandles i barn og unges kommunestyre og deretter i oppvekst og utdanningsutvalget i Grimstad.

Niels Songe-Møller

Skolesjef i Grimstad, Niels Songe-Møller.

Foto: Miriam Grov / NRK

Selv understreker skolesjefen at han ikke har tatt noen stilling til leksefri skole.

Det er det de lokale politikerne som skal avgjøre.

– Hvis politikerne går for dette, blir neste skritt å innhente kunnskap og erfaringer fra andre skoler. Så vil skoleledere og tillitsvalgte bli invitert til å gå mer inn i materien, sier Songe-Møller.

Syv år uten lekser

Rektor ved Holviga skole, Margrethe Berglyd, vil ta utfordringen om det skulle bli aktuelt.

– Jeg vil selvsagt være interessert i det. Dette stemmer veldig godt med utviklingsarbeidet som pågår på skolen nå, sier hun.

Grimstad blir ikke den første kommunen i landet som dropper leksene, dersom det blir tilfelle. Ved Kirkeby skole i Elverum har de hatt leksefri de siste sju årene. Der gjør de lekser på skolen.

– Vi følte at lekser er utdatert, og at dette var en måte som ville gjør at hver enkelt elev i større grad blir sett, sa rektor Hans Ketil Markestad til NRK i fjor.

Etterlyser en klar plan

Berglyd etterlyser en bevisst tanke bak hjemmelekser slik de fungerer i dag.

– Det er det eneste i skolen det ikke ligger noen klar plan bak, hva vi ønsker å oppnå med det. Skal vi ha nytte av lekser, må de knyttes opp mot all den gode undervisningen som pågår på skolen.

Er forsøket vellykket, kan det bli innført leksefri skole i Grimstad.

– Hvis læringsresultatene blir gode og elevene trives med det, ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal prøve det. Men først må vi gjøre våre egne erfaringer, sier Songe-Møller.