Her kan alle ansatte kjøre uten miljøskadelige utslipp

Mange kommuner kvier seg for å ta i bruk elbiler i hjemmetjenesten. Det har de ingen grunn til, mener ansatte som har prøvd.

Elbil Lyngdal

Sykepleier Bente Skaardal i hjemmetjenesten i Lyngdal foretrekker å bruke elbil i tjenesten. Erfaringene er bare gode.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

I fjor fikk hjemmetjenesten i Lyngdal kommune i Vest-Agder en helt ny bilpark. De ansatte hadde selv valgt 6 hybridbiler og 11 elbiler.

Før bilene skulle tas i bruk, var det litt bekymring angående elbilene.

– Det var litt snakk om «rekkeviddeangst», men etter at vi fikk bilene har ikke det vært noe tema. Kulde har heller ikke vært noe problem. Vi fikk dem da det var 12 minus, sier helsefagarbeider i Lyngdal kommune Kristi Foss.

Med en slik bilpark kan de ansatte kjøre helt uten miljøskadelige utslipp.

Det er ikke tilfelle andre steder i landet.

Elbil Lyngdal

Helsefagarbeider Kristi Foss skryter av elbilene og sier at å kjøre disse ikke har bydd på noen problemer.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Elbiler i mindretall

NRK har undersøkt hvilke biler hjemmetjenesten i ulike kommuner benytter – om det er bensinbiler, dieselbiler, hybridbiler eller elbiler.

Vi har spurt en rekke byer, samt alle kommuner i Aust- og Vest-Agder – to fylker som har både kystkommuner med mildere klima og innlandskommuner med temperaturer som kan krype langt ned på gradestokken om vinteren. Landskapet varierer også mye.

Av bykommunene vi har fått tilbakemelding fra, og som har mer enn 40 000 innbyggere, har Drammen størst prosentvis elbilandel i hjemmetjenesten.

Der er 67 prosent elbiler. Trondheim ligger like bak med 66 prosent. Lavest andel har Kristiansand med 9 prosent og Ålesund med 6 prosent. Ålesund kommer imidlertid godt ut, hvis man regner med hybridbiler. (Tallene er avrundet)

Av 1084 biler totalt i ni bykommuner, er 479 elbiler. Det er i snitt 44 prosent.

Bilparken i hjemmetjenesten i byer

Kommune

Biler totalt

Bensin

Diesel

Gass

Hybrid

Elbil

Arendal

88

35

15

20

18

Bergen

295

101

17

11

166

Drammen

67

3

19

45

Fredrikstad

108

84

24

Kristiansand

71

57

2

12

Stavanger

157

46

35

76

Trondheim

152

33

1

18

100

Tønsberg

67

19

13

2

33

Ålesund

79

9

11

54

5

Sum byer

1084

387

57

37

124

479

Skepsis i innlandet

Når både store og små kommuner i ett fylke tas med i regnestykket, ser det ut til at elbilandelen synker betraktelig.

Av 446 biler i 26 kommuner i Agder, er bare 81 elbiler. Det er 18 prosent. (Se tabell nederst i saken)

Halvparten av kommunene sier at de ser utfordringer med å benytte elbiler i hjemmetjenesten. De fleste av disse, er kommuner i innlandet.

Det som går igjen, er at bilene har for dårlig rekkevidde og fremkommelighet.

I innlandskommunen Åseral har hjemmetjenesten tre biler. Det er to dieselbiler og én elbil. Elbilen er ikke alltid så populær.

– Det er ikke den bilen de ansatte foretrekker om vinteren. Utfordringen er rekkevidden og temperaturen i selve bilen, sier enhetsleder Britt Enny Haugland.

Marnardal kommune, som foreløpig har to dieselbiler, ser liknende utfordringer.

– Utfordringene er store avstander, veier som går over heier, samt oversvømmelser. Elbil har ikke vært vurdert på grunn av dette, sier enhetsleder Unn-Christin Melby.

Noen kommuner gir også tilbakemelding om at de har for få eller ingen ladepunkt.

– Foreløpig har kommunen ingen ladepunkt. Når det er på plass, er målet å skifte ut dieselbilene med elbiler, sier leder for helse- og omsorgstjenestene Jerry Brastad.

Flere av kommunene sier at de må ha biler med firehjulstrekk for å komme fram året rundt.

– Det finnes svært få elbiler med firehjulstrekk, én type dyr Audi og Tesla slik jeg har forstått det. Tviler på at innkjøp av så dyre biler hadde blitt godt mottatt av skattebetalerne, sier enhetsleder for pleie og omsorg i Iveland kommune, Monica Verdal.

Elbil Lyngdal

Når kulde gjør at bilene fortere tappes for strøm, passer de ansatte i hjemmetjenesten i Lyngdal på å lade i pausene.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

– Kan skyldes myter om elbil

Generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu, tror skepsisen til elbiler skyldes erfaringer som ikke handler om nye elbiler, samt myter om elbil.

– Dagens elbiler er på ingen måte for dårlige når det gjelder rekkevidde og fremkommelighet. Det finnes elbiler med rekkevidde over 500 kilometer og elbiler med firehjulstrekk, sier hun.

Ifølge henne, er heller ikke kulde lenger noe problem.

– Du kan stole på at elbilen starter når kulda setter inn. Elbilmotorer har mindre problemer med minusgrader enn bensin- og dieselmotorer.

Bu sier at en elbil med god rekkevidde ikke trenger å koste mer enn i overkant av 200 000 kroner. Den billigste med firehjulstrekk ligger på rundt 450 000.

Hun legger til at det de to neste årene vil komme mange nye modeller på markedet.

Christina Bu

Generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu, mener det finnes flere elbiler som passer for hjemmetjenester landet over.

Foto: Norsk elbilforening

Noen kommuner sier at de følger med på utviklingen og at de er klar over at bilene blir bedre og bedre.

– Da forrige bilavtale ble inngått, var det lite fokus på miljø fordi rekkevidden på elbiler var for dårlig. Neste gang vil det bli mer fokus på miljø, sier virksomhetsleder i Froland kommune Marianne Røed.

Forskjellige mål

Det er store variasjoner når det gjelder mål for bilparken.

– Vi kjører ingen miljøprofil. Vi er en stor kommune med kalde vintre og mye snø. Vi må ha biler som kommer fram, sier leder for helse og velferd i Åmli kommune Laila Nylund.

Kristiansand, som har en lav elbilandel sammenliknet med andre større byer, har mål om en mer miljøvennlig bilpark.

– Kommunestyret i Kristiansand har besluttet at nye biler skal være nullutslippsbiler. Hver gang vi må bytte ut eller kjøpe en ny bil, skal vi vurdere elbil, sier rådgiver i helse- og sosialsektoren Per Vassbotn.

I dag har hjemmetjenesten 71 biler. Kun 12 av dem er elbiler.

Vassbotn synes det er vanskelig å svare på når det vil skje store endringer.

– For oss er det god økonomi å bruke bilene så lenge som mulig før vi skifter dem ut. Dette er jo også et økonomisk spørsmål, sier han.

LES: Fleire kommuner mangler hurtiglading: – Vi treng ei kraftig utbygging

Per Vassbotn

Rådgiver i helse- og sosialsektoren i Kristiansand Per Vassbotn, forteller at hjemmetjenesten i kommunen har mål om å gå over til elbiler, men han vet ikke når det vil skje.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Null utslipp i Stavanger

Stavanger blir sannsynligvis den første av byene vi har hørt fra som får en bilpark i hjemmetjenesten som består av bare elbiler.

– I år skal 83 nye elbiler anskaffes og da vil 100 prosent av bilene i tjenesten være elbiler, sier kommunikasjonsrådgiver for helse og velferd i Stavanger kommune Vigdis By.

I mye mindre Kvinesdal kommune i Vest-Agder, kan det også bli store forandringer.

– Vi har mål om å bytte ut seks dieselbiler med elbiler i løpet av året, sier økonomisjef Ove Ege.

Hvis det skjer, vil seks av sju biler være elbiler.

Høster gevinsten

Hjemmetjenesten i Lyngdal har nå ett og et halvt års erfaring med hybrid- og elbilene.

Virksomhetsleder Anne Sanden Kvinen sier at de er stolte over bilparken og at de har regnet på miljøgevinsten.

I 2016 kjørte hjemmetjenesten i kommunen ca. 250 000 km og det gikk med 15 500 liter diesel. Ifølge kommunens egne beregninger ga dette et utslipp på ca. 41 400 kg CO₂ og 2500 kg NOX.

Elbil Lyngdal

Virksomhetsleder i Lyngdal Anne Sanden Kvinen sammen med ordfører Jan Kristensen (H). Ordføreren sier at det er hjemmesykepleien som bruker bilene aller mest, og at kommunen valgte å støtte de ansatte da de ba om hybrid- og elbiler.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Kvinen mener også det er en økonomisk gevinst.

– Til å begynne med måtte vi investere 400 000 kroner for ladestasjonene, men nå høster vi gevinstene. Vi har ikke utgifter til drivstoff og så langt har det ikke vært noen skader.

Halvparten av kommunene i Agder ser utfordringer med å bruke elbiler i hjemmetjenesten. Hva tenker du om det?

– Da bør de ta seg en tur til Lyngdal. Vi har utviklet et godt system som gjør at det fungerer veldig bra med slike biler. Vi ser bare positive effekter av dette.

Nesten en tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Halvparten av dette er fra veitrafikk, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bilpark i hjemmetjenesten i kommuner i Agder

Vest-Agder

Kommune

Biler totalt

Bensin

Diesel

Hybrid

Elbil

Audnedal

3

3

Farsund

Flekkefjord

13

8

2

3

Hægebostad

4

4

Kristiansand

71

57

2

12

Kvinesdal

7

7

Lindesnes

Lyngdal

17

6

11

Mandal

41

19

3

19

Marnardal

2

2

Sirdal

8

8

Songdalen

8

7

1

Søgne

20

10

4

6

Vennesla

15

15

Åseral

3

2

1

Aust-Agder

Kommune

Biler totalt

Bensin

Diesel

Hybrid

Elbil

Arendal

88

35

15

20

18

Birkenes

7

3

1

2

1

Bygland

2

2

Bykle

2

2

Evje og Hornnes

6

5

1

Froland

9

6

1

2

Gjerstad

4

4

Grimstad

48

39

9

Iveland

2

1

1

Lillesand

12

11

1

Risør

27

12

10

4

1

Tvedestrand

Valle

4

2

2

Vegårshei

Åmli

3

3

Sum begge fylker

446

213

82

50

81