Her forhandles det om 400 millioner

Det er summen som skiller de to alternativene det mekles om når traseen for ny E39 vest for Kristiansand skal avgjøres.

Meklingsmøte hos Fylkesmannen
Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Politikere fra Kristiansand og Songdalen sitter mandag kveld i meklingsmøte med Statens vegvesen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

Uenigheten mellom partene knytter seg til om veien skal legges i tunnel på noen av strekningene.

– Utfordringene knytter seg til tre strekninger og om det der blir vei eller tunnel. Her er det innsigelse både fra Statens vegvesen og fra miljøvernavdelingen, sier fylkesmann Ann-Kristin Olsen, som leder meklingen.

– Tjent med lokal enighet

Ann-Kristin Olsen

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen leder meklingen.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK
Arvid Grundekjøn ser på planer

Kristiansands avtroppende ordfører Arvid Grundekjøn (H) studerer planer over ny vei.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK
Johnny Greibesland (Sp)

Songdalens ordfører Johnny Greibesland (Sp).

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Hun tror alle parter er tjent med at man kommer til enighet.

– Landsdelen er normalt best tjent med lokale løsninger. Jeg tror alle her ønsker det, men det er utfordringer og vi får se hvordan det går, sier Olsen.

Dersom man ikke blir enig lokalt, går saken til departementet. Entreprenørbransjen fortalte til NRK fredag at de frykter saken da vil dra ut i tid og skape forsinkelser for byggingen.

– Stor fare for at man ikke blir enige

Partene var samlet til første mekling onsdag i forrige uke, men kom da ikke til enighet. Mandag ettermiddag sitter partene igjen rundt forhandlingsbordet, men politikerne er slett ikke overbevist om at det blir en løsning denne gangen heller.

– Nå har vi hatt noen dager hvor vi har gjort hjemmelekser og tenk oss nøye om. Vi får se om vi klarer å lande en løsning i dag. Det hadde vært flott, men jeg er usikker, sier ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland.

Hans kollega i Kristiansand, ordfører Arvid Grundekjøn, mener det er stor fare for at man ikke blir enige.

– Den faren er i høyeste grad til stede. Lokalt legger vi sterk vekt på å skåne natur- og boligområder. Vegvesenet har sine budsjetter og en litt annen tilnærming, sier Grundekjøn.