Her får syklistene «motorvei»

Kristiansand vil være landets fremste sykkelby. Tirsdag får syklistene egen ekspressvei på en av byens viktigste innfartsårer.

Tidligere har det vært felles gang- og sykkelvei på strekningen fra avkjørselen til Grimsvollen til Gartnerløkka. Nå får syklistene en tre meter bred sykkelvei, i tillegg får gående eget to meter bredt fortau.

– Dette er sykkelekspress standard; dobbel sykkelvei med gul stripe i midten. Strekningen er blant dem hvor det ferdes flest gående og syklende i Kristiansand, så dette er vel verd fornyelsen, sier Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune.

Fjerner flaskehals

Nytt kollektivfelt fra bryggeriet til rundkjøringa på Gartnerløkka åpner også. Kommunen mener bussreisende kommer til å merke dette godt.

Bjørne Jortveit

Bjørne Jortveit i Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansands-regionen.

Foto: Svein Sundsdal

– Her har bussene blitt stående mange minutter i kø i rushtiden, så det er en flaskehals som blir borte for bussene, sier Jortveit.

Fire nye busstopp er også bygget.

Anlegget består av:

  • 4000 meter granittstein
  • 2000 kvadratmeter smågatestein
  • 20.000 kvadratmeter asfalt
  • 47 lyktestolper
  • 2000 lengdemeter kabelgrøft
  • 950 lengdemeter overvannsledning
  • 52 kummer og sluk
  • 8000 stauder
  • 25 trær
  • 2000 kvadratmeter gress

Finansiert med belønningsmidler

Totalt har anlegget kostet 43 millioner kroner og er finansiert med statlige belønningsmidler. Midler kommunen har fått for å innføre trafikkbegrensende tiltak, som rushtidsavgift. Kun et tilleggs prosjekt med restaurering av Grim bro er finansiert utenom, med riksveimidler.

– Broen er gammel og historisk. Alternativet var å rive og bygge ny, men den gamle broa er beholdt og rehabilitert, sier Jortveit.