NRK Meny

Her får syklistene «motorvei»

Kristiansand vil være landets fremste sykkelby. Tirsdag får syklistene egen ekspressvei på en av byens viktigste innfartsårer.

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Tidligere har det vært felles gang- og sykkelvei på strekningen fra avkjørselen til Grimsvollen til Gartnerløkka. Nå får syklistene en tre meter bred sykkelvei, i tillegg får gående eget to meter bredt fortau.

– Dette er sykkelekspress standard; dobbel sykkelvei med gul stripe i midten. Strekningen er blant dem hvor det ferdes flest gående og syklende i Kristiansand, så dette er vel verd fornyelsen, sier Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune.

Fjerner flaskehals

Nytt kollektivfelt fra bryggeriet til rundkjøringa på Gartnerløkka åpner også. Kommunen mener bussreisende kommer til å merke dette godt.

Bjørne Jortveit

Bjørne Jortveit i Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansands-regionen.

Foto: Svein Sundsdal

– Her har bussene blitt stående mange minutter i kø i rushtiden, så det er en flaskehals som blir borte for bussene, sier Jortveit.

Fire nye busstopp er også bygget.

Anlegget består av:

  • 4000 meter granittstein
  • 2000 kvadratmeter smågatestein
  • 20.000 kvadratmeter asfalt
  • 47 lyktestolper
  • 2000 lengdemeter kabelgrøft
  • 950 lengdemeter overvannsledning
  • 52 kummer og sluk
  • 8000 stauder
  • 25 trær
  • 2000 kvadratmeter gress

Finansiert med belønningsmidler

Totalt har anlegget kostet 43 millioner kroner og er finansiert med statlige belønningsmidler. Midler kommunen har fått for å innføre trafikkbegrensende tiltak, som rushtidsavgift. Kun et tilleggs prosjekt med restaurering av Grim bro er finansiert utenom, med riksveimidler.

– Broen er gammel og historisk. Alternativet var å rive og bygge ny, men den gamle broa er beholdt og rehabilitert, sier Jortveit.