Her får alle sommerjobb

Alle 16- og 17-åringer i Åseral er garantert sommerjobb.

Alle 16- og 17-åringer i Åseral er garantert sommerjobb.

– Jeg betjener kassa, lager mat og vasker opp. Hvis gjestene spør kan jeg også fortelle om ting her på Minne, sier Ane Marita Rossevatn Uleberg.

16-åringen har sommerjobb på Minne kultursenter i Åseral, og er en av de 25 unge i innlandskommunen som har garantijobb fra kommunen.

– Kommunen hadde behov for å få utført arbeid. Det var vanskelig å velge ut dem som skulle få jobb, så da smalt vi til, men må avgrense til to uker, sier tidligere oppvekstsjef Bernt Åsland.

Alle som gikk ut av ungdomsskolen og 1. klasse på videregående i vår har fått tilbud om kommunal jobb i sommer.

Viktig arbeidskraft

Ane Marita Rossevatn Uleberg

Ane Marita Rossevatn Uleberg trives i sommerjobb på Minne kultursenter.

Foto: Kai Stokkeland / NRK
Bernt Åsland

Bernt Åsland i Åseral kommune synes det er viktig å kunne tilby sommerjobb til alle.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Ordningen med garantijobb betyr mye for institusjonene i kommunen.

– At vi får inn garantiungdom er helt avgjørende for at vi kan holde åpent hver dag. Ikke minst i helgene når vi har arrangementer. Da kreves det en del folk for å få kabalen til å gå opp, sier daglig leder Tor Reidar Austrud på Minne kultursenter.

Tilbud til alle

Flere småkommuner i Norge har lignende tilbud, men de fleste bare for en uke. I Åseral er tilbudet to uker. I store kommuner må ungdommene konkurrere om jobbene og mange får ikke sommerjobb. I Åseral er det viktig at tilbudet gis til alle, og ikke bare til noen.

– Når ordningen ble innført var noe av tanken at dette skulle gagne dem som trengte det mest. Det er viktig at alle kan få seg en jobb og ingen faller utenfor, sier Åsland.

For 16-åringen bak kassa på Minne har den kommunale garantijobben blitt et møte med arbeidslivet som har gitt mersmak.

– Uten denne jobben hadde jeg nok sittet hjemme og sett på fjernsyn. Jeg jobber gjerne her neste år også, sier Uleberg.