Slik ble skolen kvitt narkostempelet

Skolen som for et par år siden hadde et veldig dårlig rykte, får nå skryt av politiet for sitt arbeid rettet mot elever som ruser seg.

Sam Eyde videregående skole

Sam Eyde videregående skole har tatt tak i rusproblemene ved skolen. Nå får de skryt.

Foto: Leif Dalen/NRK

– Sam Eyde videregående skole i Arendal har gjort en formidabel jobb for å få elever bort fra narkotika, sier Fredrik Schulze-Krogh i forebyggende avdeling ved Arendal politistasjon.

Skolen som startet opp i 2012, fikk raskt et dårlig rykte. Allerede året etter oppstarten, kom skolen i fokus da det ble kjent at flere elever brukte narkotika.

I november 2013 ble 34 elever pågrepet av politiet i en stor narkoaksjon.

Tar kontakt straks de får mistanke

Siden da har skolen jobbet målrettet med dette.

Skolen tar kontakt straks de får mistanke om at en elev ruser seg. En kjernegruppe bestående av skolens ledelse, helsesøster, kommune, NAV og politiet forsøker så å hjelpe.

Det sier miljøkontakt for rus ved skolen, Beate Alfsdatter Myhren.

– Vi setter oss ned og prøver å finne løsninger for eleven. Vårt mål er å hjelpe elevene ut av rusproblemet og få dem til å gjennomføre skolen, sier hun.

Det har politiet sett at fungerer.

– Det de gjør er helt enestående. Skolen har mye fokus på å forebyggende arbeid og jobber veldig aktivt med dette. Dersom de oppdager at en elev har et problem, tar de tak i det og tilbyr hjelp, sier Schulze-Krogh i politiet.

Viktig med åpenhet

Nils Inge Øyna

Rektor ved Sam Eyde videregående skole, er glad får at skolen nå får litt ros.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

Da det ble kjent at elever ved skolen ruset seg, måtte skolens ledelse ta et valg.

– Vi valgte å være så åpne som mulig. Jeg synes det blir feil å si at det ikke fins rusproblem på en videregående skole. Det er bedre å stå fram og si at vi ønsker å gjøre noe med det. Det føler jeg at vi har fått til, sier rektor Nils Inge Øyna.

Politiet mener skolen gjorde det riktige.

– Hvis ikke skolen hadde gjort dette, hadde problemet vært skjult. Da hadde vi ikke visst noe om rusproblemene ved Sam Eyde videregående skole, sier Schulze-Krogh.

Politiet tror ikke at skolen har større problemer enn andre skoler, men at det er mer synlig fordi de er åpne om det.

Sam Eyde videregående skole

Sam Eyde videregående skole i Arendal har klart å gjøre noe med sitt dårlige rykte.

Foto: Kai Stokkeland / NRK