Her er Muradis «hemmelige» hjelper

Det ble jobbet intenst i kulissene for å få kamptolken Faizullah Muradi tilbake fra Italia etter utkastelsen. Helga Ervik har lang erfaring med flyktningrett og har i flere uker brukt fritiden på å hjelpe kamptolken.

Created by InfoDispatcher

– Da Faizullah ble sendt ut av landet tenkte jeg at det skulle et mirakel til for å få ham tilbake. Det tror jeg at jeg sa til ham også, at vi måtte være realistiske og sikre beskyttelse der han var. Men da har det skjedd et mirakel, sier Helga Ervik.

I to-tre uker jobbet hun knallhardt for at Muradi skulle få behandlet asylsøknaden på nytt i Norge. I helgen møttes de for første gang - i Mandal.

– Dette er helt fantastisk. Det er vel rettferdighet i verden da, smiler Ervik.

Muradi er svært takknemlig for den innsatsen hun har gjort.

– Hun har gjort en fantastisk jobb. Hun har gitt meg kloke råd. Ting jeg aldri ville tenkt på selv. Hun forstår hva jeg har vært gjennom i Afghanistan, tjenestene jeg har utført for de norske styrkene og hvilke trusler jeg står ovenfor. Endelig fikk jeg møte henne ansikt til ansikt, sier Muradi.

Høyt tempo

Ervik har jobbet med flyktningrett i Utenriksdepartementet i 12 år. Nå jobber hun med menneskerettigheter hos Sivilombudsmannen. Hun har også vært nestleder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Det var en sak som traff veldig sterkt både i hodet, magen og hjertet.

Helga Ervik

– Jeg vet hvor viktig det er å få riktig informasjon fram til riktig beslutningsmyndighet. Det var det jeg bidrog med, sier hun.

Ervik har vært engasjert som privatperson. Saken har ingenting med hennes jobb å gjøre. Mye av fritiden gikk med til å sikre at informasjon i saken kom dit den skulle. Den største utfordringa var det høye tempoet i saken.

– Når man har å gjøre med mennesker hvor livet står på spill, er det utrolig viktig at beslutningen er riktig. Da må man ha nok informasjon, og ta den tiden som trengs for å få frem den informasjonen, sier Ervik.

Beskyttelse viktigst

Sommerfesten i Mandal står i sterk kontrast til dagen da Muradi ble sendt ut av landet.

– De timene han satt på Gardermoen hadde jeg et realistisk håp, men da jeg forstod han satt på flyet til Italia tenkte jeg at nå må det et mirakel til, sier Ervik.

Da tenkte hun først og fremst på beskyttelse.

– Jeg har hele tiden tenkt at med en så vanskelig sak, hvor det er så godt dokumentert at han er i stor fare, så er det viktigste å skaffe beskyttelse, sier Ervik.

Hun rådet ham derfor å søke asyl i Italia snarest, slik at han ikke var der ulovlig.

– Han måtte forholde seg til at han var deportert til Italia. Uten lovlig opphold kunne han bitt transportert til Afghanistan når som helst, sier Ervik.

Onsdag 28. mai ble det kjent at statsminister Erna Solberg ba om at asylsøknaden til Muradi skulle vurderes på nytt.

Fikk kontakt via foreldrene

Muradi jobbet ved biblioteket i Mandal da han ble sendt ut av landet. Der holdt han et foredrag hvor han fortalte om sin bakgrunn. Blant tilhørerne var Erviks foreldre. De ble grepet av historien og invitert Muradi hjem på middag.

– Min mor mente jeg burde lese papirene hans. Jeg var litt i tvil. Jeg har jobbet med andre menneskerettighetssaker. Man blir lett engasjert og det kan være tungt, sier Ervik.

Da Ervik valgte å se på papirene ble det umulig for henne å ikke engasjere seg.

– Dokumentasjonen var så sterk. Det var en sak som traff veldig sterkt både i hodet, magen og hjertet, sier hun.

Dette var 2–3 uker før utkastelsen og heretter jobbet hun intenst med saken.

Erviks rolle ble å være rådgiver for Muradi og støttegruppen som ledes av Morten Ekeland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Helga Ervik, Faizullah Muradi og Morten Ekeland

Helga Ervik, Faizullah Muradi og leder for støttegruppen, Morten Ekeland, feirer tilbakekomsten til Mandal.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Norges ansvar

Ervik sier hun velger å tro at mangel på informasjon var grunnen til at Muradi ble utsendt.

– Han ble vurdert til å ikke skulle være utsendt og hentet tilbake, så her man nok gått for fort frem, sier hun.

Hun vil ikke spekulere i om Murati til slutt vil få opphold, men mener det helt klart er riktig at det er Norge som skal gjøre den vurderingen.

– Det viktigste er at han blir vurdert i Norge. Jeg mener virkelig at det er riktig at søknaden blir vurdert her, basert på dokumentasjon som ligger i saken, sier Ervik.

En spesiell sak

Bakgrunnen som tolk for norske styrker i Afghanistan gjør saken spesiell.

– At han så ung blir engasjert som sivilist og tolk, for deretter å bli bevæpnet og benyttet i kamp på den måten. Det synes jeg er vært problematisk prinsipielt og det skiller saken fra andre, sier Ervik.

Hun mener regjeringen opptrådte svært formalistisk, i saken og synes det er tankevekkende.

– Man hadde en ordning, ikke bare for tolker, men alle som var ansatt av de norske styrkene i Afghanistan. Truslene han hadde opplevd var knyttet til samme periode som de første tolkene som fikk asyl, men han kom i en situasjon der han ble nødt til å rømme før denne ordningen hadde trådt i kraft, sier Ervik.

– Jeg synes det er tankevekkende at man hadde en ordning basert på at det var helt spesielle forhold, likevel velger man å være formalistisk, sier Ervik.

Faizullah Muradi

Faizullah Muradi kom hjem til Kristiansand lufthavn Kjevik torsdag kveld. Der ble han blant anent møtt av norske veteransoldater.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Stor lettelse

Ukene med arbeid og bekymring står i sterk kontrast til festen i sommersola i Mandal.

– Jeg er utrolig glad for at han har kommet tilbake. Det var en veldig tung natt da han ble sent ut. Det hadde jeg ikke trodd. Vi mente vi hadde så gode argumenter som ikke hadde nådd frem, sier Ervik.

Mest lykkelig er Muradi som takker sine støttespillere.

– Hadde det ikke vært for Helga, Morten og støttegruppa, vet jeg ikke hvor jeg ville vært nå, sier han.

– Jeg er veldig, veldig lykkelig nå og det føles som å komme hjem, sier han.