Her er det dyrest å være taxikunde om natten

Kristiansand og Trondheim er landets dyreste byer å være taxikunde i om natten, ifølge Forbrukerrådet. Etter midnatt koster turen hjem fra julebordet i snitt 74 kroner mer i Kristiansand enn i områder med makspris.

Taxi-holdeplass i Tollbodgata i Kristiansand

Priskonkurransen i taximarkedet fungerer ikke, mener Forbrukerrådet. Her står tre drosjer på holdeplassen i Tollbodgata i Kristiansand.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Kundene får ikke riktig pris, og konkurransen fungerer dårlig, mener Forbrukerrådet, som har sjekket taxiprisene i landets største byer.

– Mangler reell konkurranse

Forbrukerrådet har innhentet og sammenlignet prisene til taxisentralene som kjører i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen. Her konkurrerer taxieierne på pris. Likevel er det langt dyrere å være taxikunde i disse byene enn i resten av landet. I Kristiansand og Trondheim må du i snitt betale mest.

Taxibiler om natten

Etter midnatt på en lørdag er Trondheim den dyreste byen å ta taxi i. Prisen er hele 362 kroner på en tur som er åtte kilometer lang og varer i 13 minutter. Kristiansand kommer like etter med beløpet 361 kroner.

Foto: NTBScanpix

– Taxikundene blir flådd, markedet må organiseres på nytt, mener regiondirektør i Forbrukerrådet i Agder, Eirik Nyberg.

Han mener det mangler reell konkurranse i markedet.

42 kroner dyrere i Kristiansand

I helgene har samtlige av taxisentralene i byene med priskonkurranse høyere priser enn maksprisen i områder uten konkurranse.

Etter midnatt på en lørdag er Trondheim den dyreste byen å ta taxi i. Prisen er hele 362 kroner på en tur som er åtte kilometer lang og varer i 13 minutter. Kristiansand kommer like etter med beløpet 361 kroner.

Drosjer Stavanger

I Stavanger er det rimeligere å ta taxi på nattestid i helgene enn i de andre storbyene i landet, viser oversikten fra Forbrukerrådet.

Foto: Ole-Andrè Lagmandokk

I de andre store byene er Oslo neste på lista med 356 kroner, deretter Drammen med 353 kroner og Stavanger på siste med 319 kroner.

Natt til lørdag og søndag er taxiene i snitt 42 kroner dyrere i Kristiansand enn i rimeligste by med konkurranse, Stavanger.

Når du skal hjem fra julebordet om natten, koster den såkalte jamførturen 274 kroner i områder som er regulert med makspriser. En like lang tur koster på det dyreste 359 kroner med Taxi Sør.

I Kristiansand er det kun to taxisentraler som konkurrerer om pris, Taxi Sør og Agder Taxi. Bare tre kroner i prisforskjell skiller drosjeturen hjem på nattetid med to biler fra hver sin sentral.

– I Kristiansand sparer du lite på å tenke pris, i motsetning til i Oslo. I hovedstaden varierer prisen over hundre kroner mellom ulike taxier, sier Nyberg.

– I helgene har samtlige av taxisentralene i byene med priskonkurranse høyere priser enn maksprisen i områder uten konkurranse. I Kristiansand er det uforskammet dyrt for taxikundene, påpeker han.

Snittpriser per by mellom midnatt og 06.00:

By

Hverdag

Lørdag

Søndag

Mandag

Oslo

310

356

356

340

Bergen

294

328

328

302

Trondheim

334

362

362

334

Stavanger

319

319

319

319

Kristiansand

335

361

361

335

Drammen

329

353

353

329

Makspris

274

274

274

274

Kilde: Forbrukerrådet

Vil ha ny organisering og lavere priser

– Når det er åpnet for priskonkurranse på taxi i de største byene i Norge, forventer vi at prisene blir presset ned. Det skjer ikke, snarere tvert imot, sier Nyberg.
Han mener det tyder på lite fungerende priskonkurranse i de største byene.

– Det skulle vært konkurranse om pris, men i stedet kjemper taxisentralene om taxieiernes gunst. Veldig ofte ser vi at taxieierne ikke ønsker å være tilknyttet sentraler med lave taxipriser. Dette viser at vi trenger en helt ny organisering av taximarkedet, sier han.

– Det må bli slutt på å gi enkeltpersoner tillatelse til å drive taxi. Løyver bør i stedet gå til selskaper av en viss størrelse. De vil kunne bestemme prisen friere, og vi får en sunnere næring, sier Nyberg.

Vanskelig system

At kunder i Kristiansand blir flådd, slik Forbrukerrådet hevder, stemmer ikke, mener daglig leder Hans Tore Sørbø i Agder Taxi.

– I det eksempelet som er valgt med en åtte kilometers natt-tur i helga så ligger vi noen kroner høyere enn de vi er sammenlignet med. Men en total vurdering av prismodellen vår opp mot andre byer ville blitt annerledes. Man har valgt et eksempel der vi faller dårlig ut, og sånn er det, sier han.

Agder Taxi-sjefen sier prissystemet for drosjeturer er komplekst.

– Vi har valgt forskjellige prismodeller, hvor vi i dette eksemplet som er tatt faller dårlig ut. hadde man valgt andre ukedager og andre kjørestrekninger så ville regnestykket blitt et helt annet, sier han.

– Det forbrukerrådet gjør her er å sammenligne prisregulerte områder med områder som ikke er prisregulert. I prisregulerte områder er det et høyere oppstartsgebyr dersom du bestiller en drosje enn om du stanser en drosje på gata eller på en holdeplass. Hos oss, som ikke er regulert er det samme pris om du bestiller drosje eller tar en på holdeplassen.

– Prisene krysser

Han forklarer også at i prisregulerte områder stiger kilometerprisen etter ti kilometer. Mens i regulerte områder er det samme kilometerpris uavhengig av kjørestrekning.

– Det betyr at på et tidspunkt vil prisene krysses, uten at jeg kan si hvilken kilometer man skal opp i, sier Sørbø.

– Det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke slik at fasitsvaret er det Forbrukerrådet kommer med her. Hadde det vært så enkelt så hadde situasjonen vært ganske annerledes, sier han.

Mener konkurransen fungerer

Mens daglig leder i Taxi Sør, Bjørn A. Christiansen, på sin side mener konkurransesituasjonen i Kristiansand fungerer.

– Også fordi vi har faste priser på en del av våre ruter, sier han.

Han er heller ikke enig i at taxikunder i Kristiansand blir flådd.

– Jeg registrerer at det er forskjeller mellom Kristiansand og andre byer. Men mellom Oslo og Kristiansand er det kun fem kroners forskjell i det ene eksempelet, sier Christiansen.

Han forklarer også at prisene i områder som ikke er prisregulerte blir turene dyrere når de går over ni kilometer,

– Etter ni kilometer oppstår en såkalt fjerntakst i området uten konkurranse. Da går kilometerprisen om ganske vesentlig, sier han.

Taxi Sør-sjefen mener at man i enkelte områder i landet bør omorganisere taxinæringen

– Men noen revolusjon har jeg ikke tro på. Hvis det skulle skje må myndighetene bestemme det. Vi er allerede underlagt ganske strenge bestemmelser allerede, sier Christiansen.

Ønsker styringsrett

Styreleder Knut Thomassen i Norges Taxiforbund sier han er glad for at Forbrukerrådet gjør denne undersøkelsen.

– Vi ønsker at sentralene skal få styringsrett, slik at de kan velge inn de beste folkene, sier han.

Han tror det ville ført til en bedre organisering av næringen.

– Vårt ønske er å ha en trygg, effektiv og miljøvennlig persontransport til en fornuftig pris. Men for å få til det må vi få styringsrett, sier han.

Han mener det er litt feilslått taxipolitikk i storbyene, som ikke har ført til forbedring verken for kunder eller for næringen.