Her brennes maling og farlig avfall

I dag åpnet Returkraft et nytt mottaksanlegg for farlig avfall i Kristiansand. Spesialavfall som maling, lim og lakk skal nå behandles og brennes ved dette anlegget.

Spesialavfall som maling, lim og lakk skal nå behandles og brennes ved Returkraft sitt anlegg i Kristiansand. Anlegget er testet ut, og miljøgiftene blir fjernet under svært høy temperatur.