NRK Meny
Normal

Her blir flest skadet i dyreparken

Det var 36 registrerte skader og ulykker ved sikkerhetsgodkjente attraksjoner i Kristiansand dyrepark i fjor. Tivolitilsynet mener likevel sikkerheten er god i fornøyelsesparker her i landet.

Tømmerrenna "Nilen" i Kristiansand Dyrepark

I fjor ble det registrert 7 skader og ulykker i denne attraksjonen i dyreparken.

Foto: NRK

Tall fra Statens jernbanetilsyn viser at det i gjennomsnitt blir innrapportert cirka 200–250 ulykker med mindre personskade i fornøyelsesparker og tivolier her i landet hvert år.

– Dette er ulykker av typen skrubbsår og brudd i finger.

Arnstein Skogset

Avdelingsdirektør Arnstein Skogset i Statens jernbanetilsyn.

Foto: Statens Jernbanetilsyn

Det sier avdelingsdirektør for taubane, park og tivoli i Statens jernbanetilsyn Arnstein Skogset til NRK.

I gjennomsnitt er det mellom 15 og 20 innrapporterte ulykker i året med alvorlig personskade av typen hodeskade med besvimelse mindre enn 15 minutter og enkle benbrudd, viser statistikken.

Når det gjelder alvorlige ulykker med besvimelse mer enn 15 minutter eller ulykker med åpne/kompliserte benbrudd, så innrapporteres det null eller én slik ulykke i snitt hvert år.

– Gokartbaner og vannrutsjebaner skiller seg ut negativt når det gjelder ulykker, og vi følger opp sikkerheten spesielt innenfor disse innretningene, sier Skogset.

Si fra om skader

Jernbanetilsynet mener det er viktig at publikum umiddelbart melder fra om skader til ansvarlige personer i fornøyelsesparken.

– Folk som blir skadet i en fornøyelsesinnretning må si fra til virksomheten umiddelbart. Vi har eksempler på at folk har blitt skadet og deretter dratt hjem eller til legevakt uten å si fra til virksomheten. Den som eier og driver innretningen har ansvaret for sikkerheten fullt og helt, sier Skogset.

Han sier fornøyelsesparkene er pliktig å ha gyldig og hensiktsmessig forsikring som dekker personskader.

– Hva slags inntrykk har dere av sikkerhetsarbeidet i Kristiansand dyrepark?

– Vi har et godt inntrykk av sikkerhetsarbeidet relatert til fornøyelsesinnretningene i parken. Sjekk og kontroll av innretningene gjøres i henhold til krav fra leverandører og regelverket, sier Skogset.

Ingen store ulykker

Kurt Snemyr jr.

Vedlikeholdssjef Kurt Snemyr jr. sier dyreparken tar ulykker alvorlig.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Kristiansand dyrepark har 22 sikkerhetsgodkjente attraksjoner og hadde ingen alvorlige ulykker i fjor.

Flest skader og ulykker var det i tømmerrenna Nilen med 7 registrerte hendelser.

– En av skadene var en spiker som stakk ut på gjerdet i køgangen og et barn som stakk seg. De andre skadene var dunkeskader i selve båten når de kjørte utfor det store 13-metersfallet.

Det sier vedlikeholdssjef i dyreparken Kurt Snemyr jr. til NRK.

Han sier dyreparken er opptatt av å registrere alle ulykker som skjer, slik at man i ettertid ved behov kan dokumentere hendelsesforløpet.

– Vi har ingen fordeler av å ha en høy skadestatistikk og i forhold til vårt besøkstall så er jo skadeantallet veldig lavt prosentvis. Men ingen er tjent med skader og vi ønsker at våre gjester skal være mest mulig fornøyd når de forlater parken, avslutter Snemyr.

Nett-TV

I 2014 ble 36 personer skadet under opphold i Kristiansand Dyrepark. Nå står høysesongen for døra og parken gjøres klar for storinnrykk.