Her blir det parkeringshus

Etter en opphetet debatt i rådhuset i Kristiansand stemte bystyret med knapt flertall for å gå videre med byggingen av det omstridte parkeringsanlegg under Torvet.

Torvet i Kristiansand

Et knapt flertall vedtok onsdag kveld å gå videre med det omstridte parkeringsanlegget. En klage er fortsatt til behandling i EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bystyret i Kristiansand vedtok å fortsette bygging av parkeringshuset under Torvet. Forslaget fra Torvets Venner falt med 28 mot 25 stemmer i bystyret.

Bystyret stemmer

Med knapt flertall bestemte bystyret seg for å gå videre med parkeringsanlegget under Torvet i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Arbeiderpartiets Mette Gundersen fyrte i gang debatten med å kritisere den politiske prosessen. Ifølge Gundersen har saken vært preget av lite åpenhet og hastverksarbeid.

Under bystyremøte fremmet Gundersen forslag om å starte forhandlinger med selskapet Torvparkering AS med sikte på å stoppe p-huset. Hun foreslo dette på vegne av seks partier.

Mette Gundersen

Mette Gundersen ville reforhandle med parkeringsselskapet med tanke på å stoppe p-huset.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Uforsvarlig

Høyres gruppeleder Renate Hægeland kvitterte med å kalle det uforsvarlig.

– Vi kan ikke kaste bort 50 millioner kroner, sa hun og kalte Ap for lite rettskaffen.

– Lite rettskaffent er det å presse gjennom et politisk vedtak i et ekstraordinært møte, svarte Gundersen, og siktet til at kommunalutvalget inngitt festeavtale med Torvparkering i juni i år.

Høyres Renate Hægeland

Høyres Renate Hægeland mente det var økonomisk uforsvarlig å stoppe byggingen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Både Oddfinn Pedersen og Vidar Kleppe fra Demokratene benyttet anledningen til å kritisere Venstre som de mener har vinglet i saken.

– Jeg har snakket med flere som sier det aldri ville ha stemt Venstre hvis de hadde visst at partiet ikke var til å stole på. Venstre har lurt velgerne i saken, sa Kleppe.

Petter Benestad fra Venstre mente at de tok ansvar.

– Når det gjelder påstand om at Venstre ikke tør? Jeg vet ikke hvor de har det ifra. Jeg tør å stå for standpunktet og jeg tør å ta ansvar, sa han.

Stian Storbukås (Frp) stilte spørsmål til bystyret hvor en mulig erstatningssum på 50 millioner skal tas hvis kommunen bryter avtalen.

– Tveithallen, omsorg, skole eller smadre gjeldstaket. Det blir feil, sa Storbukås.

Protester førte ikke fram

Dermed går det mot bygging av parkeringshuset på Torvet.

Striden rundt parkeringshuset under Torvet i Kristiansand sentrum har blitt en sak mange i byen har engasjert seg i.

Tidligere i høst samlet interessegruppen «Torvets Venner» inn over 2000 underskrifter for å stoppe byggingen. De ville også gå til retten for å få stoppet utbyggingen, men ble avvist av Kristiansand tingrett.

Det er allerede satt i gang arkeologiske utgravinger før bygging av parkeringshuset, og i forrige uke advarte rådmannen politikerne i byen om at en byggestans kunne føre til et erstatningskrav på mist 50 millioner kroner.

Utbyggingen av parkeringshuset har også blitt klaga inn til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

– P-huset avgjørende for framtid

Daglig leder i Kvadraturforeningen, Harald Andersen, fulgte debatten i en fullstappet bystyresal. Han mener parkeringshuset under Torvet er avgjørende for Kvadrarturens framtid.

Harald Andersen Kvadraturforeningen

Kvadraturforeningens Harald Andersen mener parkeringshuset under Torvet er avgjørende.

Foto: Svein Sundsdal / NRK