Henter inspirasjon i Danmark

Eldreminister Åse Michaelsen fra Mandal henter inspirasjon fra Danmark for å bygge fremtidens sykehjem. Danskene lager nå egne generasjonshus hvor mennesker i alle aldre bor i fellesskap. Målet er blant annet å bekjempe ensomhet blant eldre.

Eldreminister Åse Michaelsen fra Mandal henter inspirasjon fra Danmark for å 
bygge fremtidens sykehjem. Danskene lager nå egne generasjonshus hvor mennesker i alle aldre bor i fellesskap. Målet er blant annet å bekjempe ensomhet blant eldre