Hopp til innhold

Mener vei er viktigst

Det aller viktigste for Henning Skumsvoll er å få igangsatt planlegging og utbygging av en firefeltsvei fra Kristiansand til Rogaland grense.

Henning Skumsvoll

Vei vil bli prioritert kampsak for Henning Skumsvoll neste stortingsperiode.

Foto: Fremskrittspartiet

– Samferdselssektoren er den viktigste. Vi må prioritere vei, men også bane, fly og havn er viktig, sier Skumsvoll.

Næringslivsmannen bor i dag i Flekkefjord, men kommer opprinnelig fra Farsund hvor han har vært varaordfører.

Han kom inn på Stortinget ved Frps brakvalg i 2005 og er snart ferdig med sin første periode på tinget. Henning Skumsvoll er Vest-Agder Fremskrittspartis 2. kandidat til stortingsvalget.

Lei av å være i opposisjon

Skumsvoll har tidligere sagt at livet i opposisjon med liten innflytelse gjør livet på Stortinget frustrerende . Han har også sagt at det er vanskelig å gi et håndslag til hjemfylket når han er plassert i forsvarskomiteen og forsvaret er ikke lenger er sterkt tilstede i landsdelen.

LES: Slåss for Heimevernet

LES: Løpet er kjørt for HV Agder

Etter valget håper Skumsvoll situasjonen skal bli annerledes. Han håper på regjeringssamarbeid med Høyre.

– Hva vil du gjøre for å styrke landsdelens gjennomslag i viktige saker nasjonalt?

– Jeg vil arbeide gjennom Frps stortingsgruppe, men også sammen med alle på agderbenken. Svært mye avhenger av om Frp kommer i opposisjon eller posisjon, sier Skumsvoll.

SE OGSÅ: Skumsvolls videopresentasjon på Frp.no

I tillegg til vei er mer til politi og til Universitetet i Agder viktige saker for Skumsvoll.

Like muligheter

Agderfylkene skårer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd og helse. Skumsvoll mener det må flere undersøkelser til for å finne løsning på problemet.

– Like muligheter for menn og kvinner er viktigst. Det er nødvendig med nøye undersøkelser til for å finne ut hvorfor Agder skårer så dårlig. Det finnes dessverre ingen enkel oppskrift for å ordne dette.

Ett Agder

Skumsvoll mener Aust-Agder og Vest-Agder bør slås sammen.

– Selv etter ei sammenslåing blir det ikke mer enn rundt 260 000 innbyggere i fylket. Ei sammenslåing til større enheter kan gi bedre tilbud for innbyggerne og redusere kostnader, sier Skumsvoll.

Likevel vil ikke Skumsvoll legge ned småkommunene .

– Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– En perfekt dag utenom politikken er når jeg kommer hjem fra Oslo og kan være sammen med familien, fyre opp på peisen og lese mange aviser. God mat hører også med for å få den perfekte dag.

Felles spørsmål:

Alle stortingskandidatene i Norge har fått fem felles spørsmål av NRK. Her er Skumsvolls svar:

Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?
– Jeg valgte Frp fordi partiets grunnsyn baserer seg på at enkeltindividene skal få størst mulig frihet.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?
– Den aller viktigste saken er å få igangsatt planlegging og utbygging av en firefeltsvei fra Kristiansand til Rogaland grense.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?
– At de partiene som Frp skal samarbeide med respekterer hva vi står for og omvendt.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?
– Det er mest naturlig for Frp å samarbeide med Høyre. Dette ville gi ei slagkraftig høyreside i norsk politikk.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?
(Ikke besvart)

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 09 0,62 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %