Henger fortsatt etter

Kvinner og menn i Agder er mer likestilte i dag enn i 2008, viser en undersøkelse. Men fortsatt ligger vi under landsgjennomsnittet på de aller fleste områder, ifølge Eirin Mølland i Agderforskning og Åsta Lovise Einstabland i Senter for likestilling.

Kvinner og menn på Sørlandet er mer likestilte i dag enn i 2008. Men Agder-fylkene ligger fortsatt under landsgjennomsnittet på de aller fleste områder når det gjelder likestilling, ifølge en undersøkelse som Senter for likestilling presenterer i dag.