Heltidsfiasko i Kristiansand

Kristiansand kommune brukte 30 millioner kroner for å skape flere heltidsstillinger i helsesektoren, men resultatet ble at stillingsprosenten gikk ned.

Sykepleiere

Mange millioner kroner ble bevilget til prøveprosjektet for å få flere fulltidsstillinger i helsesektoren, men resultatet ble færre i full stilling. (ill. bilde)

Foto: Frans Kjetså / NRK

Kommunens 4-årige heltidsprosjekt havarerte da det var halvveis – uten å ha lykkes i å nå målet, viser fersk rapport.

Tvert imot.

Nå viser det seg at resultatet ble at stillingsbrøkene ble enda lavere.

Heltidspengene forsvant i budsjettet

I 2006 ville Kristiansand kommune står fram som en foregangskommune ved å tilby alle i helse – og sosialsektoren full jobb. Året etter bevilget kommunen 15 millioner kroner årlig til flere hele stillinger i sektoren – og fikk økonomisk støtte fra staten.

Underskudd på budsjettet førte imidlertid til at politikerne valgte å stoppe pengene i 2009 – to år før prosjektet skulle avsluttes. Dermed forsvant også den reelle økningen i grunnbemanning, noe som fikk store konsekvenser for heltidssatsingen.

Det sier seniorforsker Torunn Olsen ved Universitetet i Agder. Hun har fulgt utviklingen, og kan nå presentere resultatet av innsatsen for å få at flere i full jobb.

– Rent praktisk betydde det at heltidsprosjektet forsvant. Den økte grunnbemanningen forsvant, og aktivitetene man hadde ønsket å gjennomføre i regi av prosjektet ble også borte, sier Olsen.

Stillingsprosenten gikk ned

– Men i hvor stor grad ble «deltidsproblemet» løst de to årene prosjektet varte?

– Det ble ikke løst i særlig stor grad. Den gjennomsnittlige stillingsprosenten blant sykepleierne har faktisk gått ned i løpet av prosjektperioden og ikke opp, sier Olsen.

– Vi synes det var uheldig at prosjektet fikk den vendinga i 2009 for man fikk egentlig aldri prøvd ut det som var kongstanken i heltidsprosjektet – det å gi arbeidsplassene økt grunnbemanning og gi mer rom for å forbedre arbeidsmiljøet, sier Olsen.

Positivt prosjekt – utad

Heltidsprosjektet nådde med andre ord ikke sine mål om å bedre arbeidsmiljø og arbeidskvalitet, det ble heller ikke økt rekruttering eller større grad av likestilling.

Mange millioner bortkastet – kanskje. Men Torunn Olsen mener det likevel hadde en positiv effekt for Kristiansand kommune.

– Gjennom prosjektet har kommunen kunne framstå som en arbeidsgiver som ønsker å gjøre noe for å løse deltidsproblemet – og det er jo positivt, sier Olsen.

– Våget ikke stå løpet ut

På tross av manglende resultater, mener seniorforskeren at Kristiansand kan kalle seg en foregangskommune i arbeidet med å skape flere heltidsstillinger.

– Det er en foregangskommune i den forstand at ideen var god, og i den forstand at de turde å prøve. Men det handler også om å våge å stå løpet ut – og der sviktet det, sier Olsen.