NRK Meny
Normal

Overvåker striden

Helsetilsynet i Vest-Agder overvåker striden på Sørlandet sykehus.

Sørlandet sykehus Arendal

Sykehusledelsen og ansatte er uenige om organiseringa av Sørlandet sykehus.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I lang tid har ansatte og ledere ved sykehuset vært uenige om hvordan sykehusene i landsdelen skal drives. Nå passer fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder på at striden ikke går ut over pasientene.

Kristian Hagestad

Fylkeslege Kristian Hagestad.

Foto: Liv Eva Kirkesæther / NRK

– Selvsagt gjør jeg det. Jeg har ansvar for å følge med på hva som skjer i fylket, både når det gjelder helsemessige forhold og når det gjelder helsetilbudet befolkninga får.

Helsetilsynet i Vest-Agder har som oppgave å føre tilsyn med sykehusene i landsdelen. Hagestad skal sikre at pasientene får god og trygg behandling.

Vil ikke gripe inn

Foreløpig vil ikke fylkeslegen gripe inn i sykehusstriden. Den konflikten må sykehusledelsen ta seg av, men tilsynet følger med, sier Hagestad.

– Der kan være situasjoner der uro i en organisasjon går ut over forsvarligheten i pleien av pasientene. Dette problemet ser vi har vært oppe på Oslo universitetssykehus, der Helsetilsynet i Oslo og Akershus har gått inn og sett på ei bestemt avdeling.