Helseteam skal hjelpe psykisk syke

Flere steder på Sørlandet etableres det nå egne helseteam som skal rykke ut til mennesker som blir akutt psykisk syke. I dag blir ofte pasientene hentet av politiet noe som er traumatiserende for pasientene, mener klinikksjef.

Det skal bli slutt på at psykiatriske pasienter hentes i politibil. Nå skal det opprettes ambulerende team, for å gi mennesker i akutt, psykisk krise, et bedre tilbud.

Politibiler

Politiet bruker i dag mye ressurser på å frakte psykiatriske pasienter til behandling.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
Anna Maria Andresdottir

Fungerende klinikksjef Anna Maria Andresdottir tror den nye ordningen vil avlaste politiet og være bedre for pasientene.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
Psykiatrisk avdeling sykehuset i Kristiansand

Psykiatriske pasienter blir ofte brakt hit til psykiatrisk klinikk på Eg i Kristiansand.

Foto: NRK

I dag er det politiet som rykker ut til personer i akutt psykisk krise, og bare i juli i år har politiet på Agder hatt over 60 slike oppdrag for psykiatrien.

Både politiet og organisasjonen Mental Helse har vært positive til en såkalt psykebil i landsdelen, men sykehuset velger heller en løsning med egne helseteam som skal rykke ut ved behov.

Fungerende klinikksjef Anna Maria Andresdottir ved klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus sier de nye teamene vil gi et bedre tilbud til de psykisk syke, samtidig som at politiet slipper å bruke sine ressurser på slike oppdrag.

– Egne spesialutdannede helsearbeidere skal gå hjem til pasientene og snakke med de, og de vil videre vurdere om det er nødvendig med oppfølging, sier hun.

Tre akutt-team

Flere fylker i landet har opprettet egne psykebiler som rykker ut til pasienter med psykiske problemer.

Ved Sørlandet sykehus oppretter man nå tre egne akutt-team som skal rykke ut ved behov.

– Med disse tre ambulante akutt-teamene så vil vi kunne redusere de traumatiske opplevelsene som pasientene opplever ved å bli hentet av politiet, sier Andresdottir.

Hun sier det er meget traumatisk for pasientene når politiet kommer for å bringe de til psykiatrisk klinikk ved sykehuset.

– En ting er at det er ressurskrevende for politiet, men en annen ting er at det er traumatisk for pasientene, sier hun.

Hun har stor tro på sykehusets nye tilbud.