NRK Meny
Normal

Beroliget etter ministerbesøk

Ordføreren i Flekkefjord er beroliget etter møtet med helseminister Bent Høie. Ordføreren mener ministeren har fått med seg hvor godt sykehuset fungerer.

Helseminister Bent Høie (H) besøkte Sørlandet sykehus i dag.

Bent Høie brukte i dag mye tid på å berolige folk i Flekkefjord som er redd for at sykehuset skal forsvinne.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte i dag ledelsen, ansatte og tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.

Bent Høie i Flekkefjord

Bent Høie har vært på rundtur til alle Sørlandets tre sykehus i dag.

Foto: Lars Eie / NRK

Alle tre steder gjentok ministeren igjen og igjen at det ikke er planer om å legge ned sykehus på Sørlandet i overskuelig framtid.

Da ministeren besøkte Flekkefjord sa han til de mange frammøtte utenfor sykehuset at han kjenner engasjementet rundt sykehuset godt, siden det også rammer mange av hans velgere i Lund og Sokndal i hans hjemfylke Rogaland.

Ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord er beroliget etter besøket.

– Han har i alle fall lagt død diskusjonen om at vi bare skal utrede ett sykehus og at ikke alle alternativer skal på bordet, sier Sigbjørnsen.

Må tåle diskusjon

Under sykehusbesøket i Flekkefjord framholdt ministeren at det i dag ikke er noen planer om å legge ned sykehus på Sørlandet, men at fremtidens sykehusstruktur må utredes.

Ministerbesøk Flekkefjord

Flere hadde møtt fram til ministerens sykehusbesøk i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK
Flekkefjord sykehus

Folk ventet på helseministeren utenfor sykehuset i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

– Det som foregår nå er en diskusjon om hvordan sykehusene på Sørlandet skal se ut etter 2030. I den diskusjonen må vi tåle at ulike alternativer diskuteres.

– Men det som er mitt klare krav, er at alle alternativene utredes på likeverdig måte. Det innebærer at dagens struktur, med tre sykehus, skal utredes på en likeverdig måte. Så vil vi gjennom den diskusjonen få et godt beslutningsgrunnlag senere, sier Bent Høie.

Dersom man ender opp med å foreslå å bygge ett sykehus, vil det være en så radikal endring og innebære så store kostnader at saken vil måtte opp både for Regjeringa og Stortinget, ifølge Høie.

– Det er selvfølgelig sånn at den som er helseminister på det tidspunktet må sette et eventuelt godkjentstempel på det.

En modell for andre

Den uttalelsen er ordfører Sigbjørnesen glad for.

– Jeg er fornøyd så langt. Hvis det kommer så langt at ett sykehus er det helseforetaket går for, så kan man ikke gjøre det uten at ministeren griper inn.

– Jeg er sikker på at den gjennomgangen ministeren har fått her i dag, viser at vårt sykehus kan være en modell å bygge videre på for lokalsykehus. Så godt som det fungerer her, må det være noe han kan bygge på.

Ordføreren er likevel ikke helt trygg på at føden og akutten i Flekkefjord består.

– Trygg kan man aldri være og det spøkelset ligger over oss hele tida. Men nå skal alle analyser gjøres før det tas en avgjørelse, og jeg mener at så godt som det fungerer her, så taler alle ting for at dette vil bestå i framtida.

Forventninger før møtet

Tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Rolf Terje Klungland, er en av initiativtakerne bak gruppen «Bevar Flekkefjord sykehus».

Klungland

Rolf Terje Klungland er en av initiativtakerne bak gruppen «Bevar Flekkefjord sykehus».

Foto: Lars Eie / NRK

Han var spent før ministeren kom til byen.

– Vi forventer først og fremst at helseministeren får informasjon både fra de ansatte og ledelsen som gir ham et grunnlag for å gjøre de vedtakene han må gjøre, sa Klungland.

– Og vi håper han ser hvor viktig det er at sykehuset i Flekkefjord blir opprettholdt i forhold til avstander til andre sykehus, sa han.

– Han har sagt at ingen sykehus skal legges ned i overskuelig framtid. Hva tenker du om det?

– Det synes jeg er kjempebra. Men det spørs jo hva overskuelig betyr. Men hvis det stemmer har jo alle aksjonene i hele landet lønnet seg, sier han.