Hopp til innhold

Varsler masseoppsigelser av helsepersonell

49 helsearbeidere i to småkommuner på Agder har fått beskjed om at de kan miste jobben. Flere vil ta saken til retten.

Camilla Røysland

Helsefagarbeider Camilla Røysland er en av de ansatte som tar saken til retten.

Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

– Jeg fikk telefonen på vei til jobb. Det var en tøff beskjed å få, sier Camilla Røysland.

Hun har jobbet som helsefagarbeider i Vegårshei kommune i ni år.

– Jeg har brukt de årene på å kave meg opp i en 78 prosents stilling, og så får jeg beskjed om at de ikke har bruk for meg lenger. Det er tøft, sier hun.

Hun har fått tilbud om en stilling på 44 prosent.

Det godtar hun ikke. Nå har Røysland valgt å ta saken til retten sammen med tre andre helsefagarbeidere som har fått varsel om oppsigelse.

Gunn-Evelyn Kristensen og Camilla Røysland

Gunn-Evelyn Kristensen (t.v.) og Camilla Røysland går til sak mot Vegårshei kommune.

Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

– Forkastelig

Helsefagarbeider Gunn-Evelyn Kristensen, som har jobbet i kommunen i ti år, har fått den samme tunge beskjeden som Røysland.

Hun hadde ikke forventet å bli berørt av nedskjæringene.

– Når man gjennom årenes løp har stått på til alle døgnets tider og jobbet seg opp til en fulltidsstilling, er det tøft å få en telefon med beskjed om at man er én av dem som blir berørt, sier hun.

Stillingen i 100 prosent har hun fått oppsigelse på. I stedet tilbys hun en stilling på 17 prosent.

Kristensen jobber både med pasienter med demens og psykiske lidelser.

Selv synes hun det blir feil å kutte nettopp der.

– Dette er den mest sårbare gruppa vi har. Det er viktig at de får den omsorgen og hjelpen de trenger. At vi skal få dårligere kvalitet i helse- og omsorg, synes jeg er helt forkastelig.

De oppsagte helsefagarbeiderne sammen med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Vegårshei kommune, Kine Lorentzen.

De oppsagte helsefagarbeiderne sammen med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Vegårshei kommune, Kine Lorentzen.

Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

Må kutte

Hovedtillitsvalgt Kine Lorentzen i Fagforbundet i Vegårshei forstår at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, men mener det er andre måter å spare inn penger på.

– Da kan man lite om Vegårsheis økonomi, budsjettene og om det som ligger foran oss, sier ordfører Kjetil Torp (KrF).

Han synes situasjonen er ubehagelig.

– Dette er en vanskelig situasjon for både dem som går til sak og dem som velger å ikke gjøre det. Det er også vanskelig for kommunen, men vi må gjennom det.

Han legger til at dette ikke er noe kommunen ønsker, men at det er helt nødvendig.

– Vi kan ikke vente. Vi har fond, men de spises opp.

Risør

Risør kommune må si opp 25 årsverk. – Dette er en forferdelig trasig situasjon å stå i, sier kommunedirektøren.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Kan miste 25 årsverk

Samtidig som flere har mistet jobben i Vegårshei, er det varslet om masseoppsigelser også i nabokommunen Risør.

– Dette kan bli en svært alvorlig situasjon, sier tillitsvalgt Bente Trulsvik i Fagforbundet.

Sørlandskommunen med knapt 7000 innbyggere står i fare for å miste 25 årsverk i helsesektoren. Så langt har 34 personer fått varsel om mulig oppsigelse.

Flesteparten av dem er ufaglærte assistenter. Noen av dem har 15 års ansiennitet.

– Vi kommer til å erklære alle disse oppsigelsene som usaklige. Det er fordi vi ikke er enige i kriteriene, sier Trulsvik.

Hun ser ikke bort fra at flere av disse sakene vil ende i retten.

bente trulsvik, hovedtillitsvalgt Risør kommune Fagforbundet

Hovedtillitsvalgt Bente Trulsvik i Faggforbundet i Risør.

Foto: Privat

Bråstopp i tjenester

Masseoppsigelsene i Risør skjer som følge av det ikke lenger er behov for like mange ansatte i habiliteringstjenesten, som jobber med funksjonshemmede.

Det bekrefter kommunedirektør Trond Aslaksen.

Grunnen er at Åmli og Gjerstad, to kommuner som tidligere har kjøpt tjenester til to av sine brukere av Risør kommune, har sagt opp avtalene for å etablere tilbud i egen kommune.

– Når to brukere med et betydelig bemanningsbehov forsvinner, forsvinner også tilskuddet knyttet til disse. Da må vi redusere bemanningen tilsvarende, forklarer Aslaksen.

I første runde av nedbemanningen kan det være snakk om færre enn 25 årsverk.

– Og så får vi se hvordan det blir etter hvert, sier Aslaksen.

Kommunen har ikke mulighet til å flytte alle årsverkene til andre stillinger.

– Vi har ikke en så stor organisasjon at vi kan forflytte alle 25 årsverk til andre jobber i kommunen. Vi er i en krevende økonomisk situasjon og må gjennomføre disse nedskjæringene raskt for å få balanse i budsjettene våre i tida som kommer.

– Dette er selvsagt aller verst for de ansatte som blir direkte berørt. Men det er også en veldig trasig og krevende situasjon for oss som arbeidsgiver. Vi skulle veldig gjerne unngått dette, legger kommunedirektøren til.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,91 kr
Dyrest kl. 16 4,46 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %