Helsedirektoratet prioriterer Kristiansand foran Arendal

Helsedirektoratet plasserer statlige arbeidsplasser i Kristiansand, til tross for at plassene var lovet til Arendal. Nå har fylkesordførerne i Aust- og Vest-Agder sendt klagebrev.

damman og mørland

Fylkesordførerne i Vest- og Aust-Agder Terje Damman og Tellef Inge Mørland har sendt klagebrev til Helsedirektoratet.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Fylkestingene har tidligere avgjort at alle statlige arbeidsplasser skal ligge i Arendal, mens de folkevalgte arbeidsplassene skal til Kristiansand.

For å klage på avgjørelsen til Helsedirektoratet om å legge kontoret til pasientombudet i Kristiansand har fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland (Ap) og fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman (H) nå sendt klagebrev til Helsedirektoratet.

– Det er veldig uheldig dersom staten fatter beslutninger som går på tvers av vedtaket til fylkestinget, om at en skal bygge opp Arendal i Aust-Agder som hovedsete for regional stat, med så mange statlige etater og tiltak som mulig, sier Mørland.

Et resultat av den planlagte fylkessammenslåingen på Agder er at mange ulike kontorer som har vært to skal bli til ett.

– Bekymret

Ap-politikeren er bekymret for at staten kommer til å fortsette å gjøre motsatt av det fylkestingene selv vedtar, men påpeker at det å få størst fengsel i Froland likevel viser at det er mulig å bli hørt.

Tellef Inge Mørland

Fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har vært ganske tydelige på forventningen om at det må følges opp av staten. De snudde i saken om fengsel, slik at det største fengselet ble lagt til Froland, og det tror jeg var veldig viktig for å understreke at man blir lyttet til.

Mørland mener at Aust-Agder vil komme dårlig ut av sammenslåingen til Agder-fylkene.

– Det er klart at det er en bekymring at dagens Aust-Agder og Arendals-region vil komme dårligere ut av den nye regionen og derfor er det viktig å påpeke vedtak som går mot det som var intensjonen i den avtalen som flertallet i de to fylkestingene har sluttet seg til.

Avtale uten verdi

Stortingsrepresentant for Aust-Agder Frp Ingebjørg Godskesen er skuffet, men ikke overrasket over avgjørelsen.

– Vi har hele tiden sagt at statlige arbeidsplasser ikke er noe fylkeskommunen har noe som helst herredømme over. Det kommer fra staten og de velger selv hvor de vil legge sine aktiviteter, påpeker Godskesen.

Ingebjørg Godskesen

Stortingsrepresentant for Aust-Agder FrP Ingebjørg Godskesen.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Stortingsrepresentanten sier at avtalene som blir gjort på Agder ikke er verdt mye i forhold til staten.

– Når det gjelder statlige arbeidsplasser mener jeg at de er verdt veldig lite, det er alltid avhengig av velvilje for statens side.

Avtalen på Agder viser lite vilje for å få sammenslåingen til å fungere ifølge FrP-politikeren.

– Hvis Vest-Agder mener at de virkelig vil være sammen med Aust-Agder og det skal være likt, kunne de gjort det motsatt ved å legge de statlige arbeidsplassene til Vest-Agder og de fylkeskommunale og de kommunale til Aust-Agder. Da hadde de kanskje vist litt vilje for å få dette til å fungere, men det gjorde de ikke.