Ber 40.000 soldater kle seg i grønt

Mange fikk en kollega på jobb i kamoklær. Heimevernet oppfordrer sine soldater til å kle seg opp på 75-årsdagen.

Tor Reier Lilleholt

Tor Reier Lilleholt bytter ut skjorte og slips. Han går på jobb som kraftanalytiker, for anledningen kledt i HV-uniform.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Med grønne klær får jeg mange spørsmål. Og da kan jeg fortelle om jobben HV gjør, sier Tor Reier Lilleholt fra Grimstad.

Til daglig jobber han som kraftanalytiker.

De siste ukene har han stadig forklart publikum hvordan det går med prisen på strøm.

I dag analyserer han prisene på fornybar vannkraft - i helgrønn uniform.

– Jeg kler meg i grønt og er stolt. Heimevernet gjør en viktig jobb, sier Lilleholt.

Ole Johnny Jansen, Heimevernet

En HV-kledt lærer Ole Johnny Jansen på Samisk videregående skole og reindriftsskole.

HV-uniform på jobben

HV-sersjant Kristian Storø med uniform på jobb i Odda Technology i Ullensvang.

HV-uniform på jobben

– Vi viser at HV er overalt, sier sersjant Kristian Storø.

Knut Aall

Område-sjef Knut Aall i Tvedestrand møtte på jobb ved Næs Jernverksmuseum.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK
Tor Reier Lilleholt

Tor Reier Lilleholt på jobb som kraftanalytiker i Arendal.

Skal skape stolthet

Stolthet. Være synlig. Vise seg fram.

Heimevernet arrangerer «Uniform på jobben-dagen» for andre gang.

Ved St. Olavs hospital i Tronheim kom nukleær medisiner Signy Eidstuen på jobb med grønn HV-bekledning.

– Jeg får bare positive reaksjoner. De fleste vet at jeg jobber i Forsvaret, men noen spør hvorfor jeg går med uniform, sier Eidstuen.

HV-soldat og tømrer Bendik Dagsrud bygde hytte i Bamble i Telemark med grønn skyggelue og flagg på ermet.

Det er viktig å vise at vi er på plass overalt og alltid, sier Dagsrud, som mener antrekket passer perfekt i minus fem grader.

Bendik Dagsrud

«Uniform på jobben-dagen» er i år lagt til Heimevernets 75-årsdag. Tømrer Bendik Dagsrud på jobb i HV-uniformen i Bamble.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Ved Odda Technology i Ullensvang kom kvalitetssjef Kristian Storø på jobb som HV-sersjant.

– Vi er større enn folk tror. Nordmenn er ikke vant til uniformert personell i gatene. Det er viktig å ufarliggjøre folk i uniform, sier Storø.

Opprettet i 1946

Det overraskende angrepet på Norge i 1940 skulle aldri gjenta seg.

Fem år med okkupasjon hadde etter hvert satt fart i norsk motstand.

Den 6. desember 1946 vedtok Stortinget å opprette Heimevernet, tuftet på folkelig forsvarsvilje.

I dag er HV en viktig del av den sivilie og militære beredskapen.

– Vi har innført 6. desember som HVs bursdag. Med «Uniform på jobben-dagen» vil vi hedre arbeidsgiverne, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen, før han legger til:

– ... og markere at Heimevernet er overalt. Alltid.

Selvsagt skulle 75-årdagen egentlig markeres med jubileum og mange gjester i Oslo.

Det ble kansellert på grunn av korona.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

– Å kle seg i grønt er også for å takke arbeidsgivere landet rundt, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Vilje og lokalkunnskap

Ny teknologi og moderne krigføring til tross.

Forsvarssjefen sier HVs rolle er like viktig som før.

Heimevernet i leteaksjon

HV trekkes ofte inn når samfunnet har behov for letestyrker. Her fra en aksjon i fjellet i 2020.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK
Grense- og koronakontroll i Trøndelag. En person fra Heimevernet sjekker om koronapapirene til en svensk motorsyklist er i orden. I bakgrunnen an vi se et telt

HV bidrar med korona-kontroll på grensen i Trøndelag i juni 2021.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Behovet for folk på bakken har ikke endret seg siden tidenes morgen. Folk som kan ta på seg uniform, bevæpnes og om nødvendig slåss. Dette behovet forsvinner ikke trass i ny teknologi, sier Kristoffersen.

75-åringen er en militærstyrke med oppgaver både i krise og krig.

– Vi har en lokal beredskap som er viktig både for Forsvaret og for det sivile samfunnet, sier forsvarssjefen, som peker på erfaringer fra Afghanistan.

– Der erfarte vi hvor vanskelig det er å håndtere folk som har vilje og lokalkunnskap. Derfor er vårt HV en slagkraftig avdeling, sier han.