Heimevernet blir mindre

I en ny rapport fra Riksrevisjonen blir det slått fast at Heimevernet har store svakheter. Lokale politikere på Agder har tatt opp saken, og ledelsen av Heimevernet i landsdelen er fortvilet over de store kuttene i mannskapsstyrken.