NRK Meny
Normal

Heftig bibel-debatt

Etter en rekordlang debatt i bystyret i Arendal, sa flertallet nei til at kommunen skal kjøpe inn og dele ut gratis bibler til elevene.

Debatt Arendal bystyre

Heftig debatt om kristendommens plass i klasserommet i Arendal bystyre.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bystyret i Arendal besluttet torsdag kveld å si nei til forslaget om utdeling av gratis, kommunale bibler til elevene. Men både Bibelen og Koranen er velkommen i Arendal-skolen.

- Grunnen til at vi droppet det med bibelen er økonomien i kommunen, som er grunn nok i seg selv, sier arbeiderpartiets Yngvar Langås.

LES: BIBELSTRID I SKOLEN

Etter en lang og het debatt, besluttet bystyret at skolene anbefales å ta imot religiøs litteratur fra utenforstående, og finne en måte å formidle denne videre til elever som ønsker å ta imot litteraturen.

Ja til gudstjeneste

Yngvar Langås (AP)

Arbeiderpartiets Yngvar Langås deltok aktivt i debatten.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I flertallsvedtaket heter det også at småskolen oppfordres til å benytte seg av bordvers/dikt som en del av formidlingen av god bordskikk, og som en trygg ramme rundt måltidet.

LES: ER BORDBØNN I SKOLEN LOV?

LES: JA TIL BORDVERS I KLASSEROMMET

Det ble også flertall for at Arendals-skolen skal arrangere minst én gudstjeneste i løpet av skoleåret.

Vedtakene ble gjort med 21 mot 18 stemmer.

Det var oppvekstkomiteen i Arendal kommune som i midten av januar foreslo å dele ut gratis bibler og legge til rette for andakter i klasserommene. Organisasjonssekretær Marianne Løge Hedman i Human-Etisk Forbund i Aust-Agder svarte med å kreve at dersom det skal deles ut gratis bibler, må også Koranen og det humanetiske manifest deles ut.

Lang debatt

Det ble en rekordlang debatt i bystyret, og også uvanlig mye diskusjon om avstemningene.

Rune Sævre (SV)

SVs Rune Sævre var en av dem som hadde mange argumenter.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mange henviste til at denne saken - om kristendommens plass i skolen - har fått nasjonal oppmerksomhet.

Ikke minst fordi det opprinnelig var flertall for at kommunen skulle dele ut bibler gratis.

En del av bystyrets medlemmer mener at vedtakene som ble gjort er i strid med norsk lov. De vil nå forsøke å stoppe vedtakene ved å anke dem inn for lovlighetskontroll hos Fylkesmannen.

- Kristendommen blir systematisk favorisert og loven sier at skolen skal være livssynsnøytral, derfor tror jeg Fylkesmannen vil kjenne vedtaket ulovlig, sier Arbeiderpartiets Atle Svendal.