Havneledelsen skal granskes

Kontrollutvalget i Kristiansand ber kommunerevisjonen granske havneledelsens avtaler med Color Line.

SuperSpeed og Fjord Cat

Havnesaken kom på kontrollutvalgets bord etter at Fjord Lines advokater kom med ny informasjon om havnas avtale med Color Line.

Foto: Øystese, Oddgeir / Oddgeir Øystese/NRK

Vidar Kleppe

Kleppe fikk viljen sin i kontrollutvalget.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Det var Demokratenes Vidar Kleppe som reiste forslaget, som fikk flertall i utvalget.

– Det eneste fornuftige er at revisjonen nå setter i gang dette arbeidet for å få kartlagt om havnestyret har fått den nødvendige informasjon i den prosessen som har vært med avtalen som de ingikk med Color Line på 18 millioner kroner i januar 2009, sier en fornøyd Kleppe.

Det er advokatene til rederiet Fjord Line som har lagt frem ny informasjon om betaling fra Color Line for fortrinnsretten til Kristiansand havn.

Havneledelsens fullmakter

Utvalget vil også at kommunerevisjonen skal vurdere om havneledelsen har overtrått fullmaktene sine.

- Det er et poeng at hvis det er sånn at havnestyrets leder og havnedirektøren har gått ut over sine fullmakter - så er det en plikt vi har i kontrollutvalget som tilsynsmyndighet til å påse om de har holdt seg innenfor regelverket, sier Kleppe.

Han understreker at han ikke vil vil trekke noen konklusjoner, men ser fram til at saken nå blir grundig undersøkt.

– Ingen saklig uenighet

Kontrollutvalgets leder Birte Simonsen tilhørte mindretallet i utvalget. De ønsket å følge rådet fra kommunerevisjonen om å nøye seg med å granske havneregnskapet i denne omgang. Hensynet til den pågående rettstvisten med Fjord Line var også et moment i vurderingen.

Les også:

Men utvalgslederen understreker at det ikke var noen saklig uenighet i utvalget om at sakene bør granskes av kommunerevisjonen.

– I et kontrollutvalg så gjelder det å finne fram til det som er riktig og måten ting skal gjøres på i kommunen. Så her tror jeg både jeg og Vidar Kleppe - med en dyp moralsk instilling - er veldig enige om det meste, sier Simonsen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet