NRK Meny
Normal

Havnedirektøren får kritikk

Havnedirektør Stein E. Haartveit har gått ut over sine fullmakter som havnedirektør, konkluderer kommunerevisjonen.

Video Kritikk av havnedirektøren

SE VIDEO: Havnedirektøren i Kristiansand, Stein E. Haartveit, får kritikk av kommunerevisjonen. Grunnen er at han inngikk et forlik med Color Line i 2009, uten at havnestyret ble godt nok informert. Haartveit stiller seg uforstående til kritikken.

Havnedirektør Stein E. Haartveit i Kristiansand inngikk i 2009 et forlik med rederiet Color Line etter en tre år lang konflikt.

Color Line holdt tilbake 18 millioner kroner som de skyldte havna, fordi de var uenige om hvem som hadde førsterett på bruk av havna.

Master Ferries og Color Line

Color Line og Kristiansand Havn var uenige om hvem som hadde førsterett på bruk av havna.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Spørsmålet kom opp da Masterferries skulle etablere seg og ville seile fra Kristiansand Havn.

Kontrollutvalget ba kommunerevisjonen undersøke om Haartveit hadde oppfylt sin informasjonsplikt overfor styret, og om han gikk ut over sine fullmakter. I tillegg har havnas regnskaper blitt gjennomgått.

Ikke god nok informasjon

Havnestyrets medlemmer ble ikke godt informert om konflikten med Color Line, og forliket ble ikke styrebehandlet. Det får havnedirektør Stein Haartveit kritikk for i kommunerevisjonens rapport, som ble lagt fram i ettermiddag.

Revisjonen mener også at havnedirektøren ikke informerte styret godt nok om Color Lines førsterett til havna, og hva rederiet betalte for anlegget på kaia.

Gikk ut over sin fullmakt

Revisjonen kommer altså med kritikk på en rekke punkter, men finner bare at havnedirektøren gikk ut over sin fullmakt på ett punkt.

I rapporten skriver kommunerevisjonen følgende i sin oppsummering:

«Ved vurdering av om daglig leder har hatt fullmakt til å inngå forliksavtale av 16.01.2009, så mener revisjonen at spørsmålet må deles opp. Del to av forliket - investeringer i fergerterminalen - mener vi ligger innenfor havnedirektørens fullmakt i og med at den totale budsjettramme er styrebehandlet og at han har holdt seg innenfor vedtatt ramme.

Når det gjelder det prinsipielle spørsmål som eierforhold til kaianlegg (piren), så mener vi saken burde vært styrebehandlet. (...) Ved å inngå denne del av forliket uten styrebehandling eller annet mandat fra styret, så mener revisjonen at havnedirektøren har gått ut over sin fullmakt på denne delen av forliket. Vi tror imidlertid ikke at resultatet ved behandling i havnestyret hadde blitt noe annet, uten at det har betydning for konklusjonen».

Uenig i kritikken

Stein E. Haartveit

Havnedirektør Stein E. Haartveit burde ha sørget for at forliket han inngikk med Color Line i 2009 ble styrebehandlet, mener kommunerevisjonen. Haartveit mener han har sitt på det tørre.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Havnedirektøren selv stiller seg uforstående til kritikken.

– Jeg er skuffet fordi jeg fortsatt mener at jeg hverken har informert for dårlig i årsregnskapene, informert styret for dårlig, eller gått utover mine fullmakter.

– Men mistanken man kanskje hadde ute i det offentlige rom, om at det var mer alvorlige forhold, er avkreftet, sier Stein E. Haartveit.

Han setter spørsmålstegn ved kommunerevisjonens habilitet. Fordi revisjonen reviderte sin egen revisjon.

– Revisjonen har revidert våre regnskaper. I den forbindelse gikk vi gjennom fortrinnsrettavtalen, for vi ba om råd om hvordan vi skulle føre det i regnskapene. Dermed fikk revisjonen innsikt i mange sider ved denne avtalen, og da er det forbausende at kontrollutvalget gir oppdraget om å undersøke disse forholdene til den samme revisjonen, sier Haartveit.

– Godt fornøyd med avtalen

Terje Frigstad

Havnestyrets leder Terje Frigstad er godt fornøyd med havnesjefens avtale med Color Line, og vil ikke henge seg opp i formaliteter.

Foto: Aud Refseth / NRK

Havnestyrets leder Terje Frigstad sier rapporten ikke vil få følger for havnedirektøren. Han mener man må være mer opptatt av selve avtalen med Color Line, enn formalitetene rundt.

– Avtalen mellom Color Line og havna er vi godt fornøyd med. Selve avtalen er en god avtale, og jeg legger også i det at havnedirektøren dermed har gjort en god jobb i forhold til denne avtalen, sier Frigstad.

– Men han har gått ut over sin fullmakt, står det i rapporten.

– Ja, og jeg har også konkludert med at vi kunne hatt en bedre dialog på dette punktet, det står det også i rapporten.

– Veldig alvorlig

Vidar Kleppe, medlem i kontrollutvalget i Kristiansand, reagerer på innholdet i rapporten.

– Dette er veldig alvorlig. Jeg er glad jeg ba om å få utvidet det revisjonen egentlig skulle undersøke. Når vi ser at konklusjonen er at havnedirektøren har gått utover sine fullmakter, er ikke det greit, for å si det på sørlandsk, sier Kleppe.

I morgen skal kontrollutvalget behandle saken.

– Nå skal jeg hjem og lese nøye gjennom rapporten, og så får vi se i morgen, sier Kleppe.