Ønsker saken opp på ny

NOKAS-dømte Erling Havnå vil ha saken sin gjenopptatt for å få lavere straff.

Erling Havnå
Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk denne uken tilsendt begjæringen, skriver VG.

Havnå (50) ble i Høyesrett i fjor dømt til 16 års fengsel for ran av NOKAS i Stavanger og Postens Brevsenter i Oslo.

Dermed skjerpet Høyesrett dommen fra Lagmannsretten med to år.

Vil ha større tilståelserabatt

Sigurd J. Klomsæt

Erling Havnås advokat Sigurd J. Klomsæt.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Havnå har anført to hovedgrunner for å få saken gjenopptatt. Han hevder å være uskyldig dømt for ranet av Postens Brevsenter, og mener dessuten han burde fått mer i tilståelsesrabatt.

- Vi vil la kommisjonen arbeide i fred med anførslene og dokumentasjonen jeg har sendt dem, og inntil det avstå fra å utdype saken ytterligere, sier Havnås advokat Sigurd J. Klomsæt.