– Rekebestanden er stor

Rekebestanden i Skagerrak og Nordsjøen er ikke truet, slik WWF hevder, mener forskere ved Havforskningsinstituttet. De får støtte av lokale fiskere.

Reker

Havforskningsinstituttet mener at rekebestanden ikke er truet.

Foto: Geir Evensen / NRK

I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv skriver forskerne at dagens rekefiske er bærekraftig.

– Vurdert etter internasjonale retningslinjer og de samme vitenskapelige metoder som andre fiskerier – for eksempel torsk i Barentshavet – er tilstanden til rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak akseptabelt god, skriver de.

Plassert på rødliste

WWF-Norge har plassert reker sammen med røde arter som hai, skate og sverdfisk.

Miljøorganisasjonen mener feil og mangler ved forvaltningen av reker i Nordsjøen og Skagerrak har gjort at bestanden er lavere enn man har trodd, og advarer mot å spise reker fra disse områdene.

Nye data fra Havforskningsinstituttets seneste reketokt tyder imidlertid på stor tilgang av småreker.

  • Les også: Fiskerne er irriterte på reke-advarsel fra WWF

Det er også rekefisker Atle Nilsen i Arendal enig i.

Reketråler Arendal

Reketråleren til Atle Nilsen fanget om lag 100 kilo reker på et par timer.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Jeg har bare vært ute et par timer nå, men det er masse småreker. Omtrent halvparten små og store reker, sier Nilsen.

Han tror bekymringen for rekebestanden skyldes usikkerhet rundt hvordan den forvaltes.

– De mistenker vel at de store båtene dumper småreker fordi kvotene er for små, sier Nilsen.

– Bekymringsfullt

– Det er selvfølgelig bekymringsfullt når en bestand minker over flere år, men heldigvis har denne trenden stoppet, skriver havforskerne.

– Fisket har noen utfordringer når det gjelder bifangst av småreke og ikke-kommersielle fiskearter. Hovedbudskapet må likevel være at rekefisket ikke representerer en trussel overfor rekebestanden eller aktuelle bifangstarter.

Utspillet til WWF vekket sterke reaksjoner hos fiskere på Sørlandet. Fiskerne sa til NRK for to uker siden at kritikken mot rekefisket er feil.

– Vi synes det er veldig beklagelig at WWF går ut med slik rådgivning som de gjør. Vi mener det er basert på fullstendig feil grunnlag, sa Leder i Fiskerlaget Sør, Trygve Bjørnerem.

Og rekefiskeren fra Arendal er sikker i sin sak:

– Rekebestanden er stor.

Rekefisker Atle Nilsen er uenig i at rekebestanden er truet