Hopp til innhold

Havforsker: – Fiskedød skyldes klimaendringer

Torskebestanden langs sørlandskysten og Ytre Oslofjord har i flere år vært i kraftig nedgang. Nå mener en forsker fra Sørlandet at han har svaret på torskegåten.

Torsken dør av klimaendringer

Mengden av fisken som vokser opp er betydelig redusert og det skyldes endringer i planktonsamfunnet, ifølge havforsker Tore Johannessen.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Det finnes mange teorier på hvorfor torsken forsvinner langs kysten av Sør-Norge. Noen skylder på overfiske, andre på sel og skarv.

Forsker Tore Johannessen ved Havforskningsinstituttet i Flødevige har nå gjort funn som forteller noe helt annet.

Ifølge hans forskning er det klimaendringene som fører til at torsken dør.

Havforskeren har gjennom årlige strandnottrekk observert og dokumentert fiskemengdene i Skagerrak. På våren ser han enorme mengder torsk i arendalsområdet. Det bugner, stikk i strid med det mange har hevdet.

Men enorme mengder av denne fisken dør i løpet av sommeren.

Havforsker Tore Johannessen

Havforsker Tore Johannessen ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen er bekymret for utviklingen.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Regimeskifte

Johannessen er kritisk til andre forskeres fokus på fritidsfiske som årsak. Hans forklaring er endringer i miljøet i havet, ved såkalte regimeskifter.

Et regimeskifte er når det uten forvarsel skjer store endringer i økosystemet. På Skagerrakkysten har slike brå endringer skjedd i planktonsamfunnet som følge av gradvise endringer i miljøforhold, noe som har fått konsekvenser for fiskebestandene.

– Det første regimeskiftet vi observerte var i Indre Oslofjorden allerede i 1930 og det skyldtes gjødsling. Det siste skiftet vi så i 2002 her på Skagerrak, da var næringsstoffene på vei nedover, men temperaturen var på vei oppover. Det betyr at temperaturen kan utløse brå skifter i planktonsamfunnet som fører til rekrutteringssvikt hos fisk, forklarer forskeren.

Regimeskifte som følge av gjødsling har også forekommet andre steder, som i Grenlandsfjorden og Holmestrandsfjorden, forteller Johannessen.

– Alle områdene jeg har undersøkt både før regimeskiftet i 2002, og nå de siste årene med gjentatte undersøkelser, bekrefter at det er nok yngel som overlever tidligere stadier til å gi sterkere årsklasser.

Havforsker Tore Johannessen med kolleger

Havforsker Tore Johannessen og kollegaer Aline Norberg Aanonsen og Veronique Lepercq utfører årlige strandnottrekk, hvor de observerer og dokumenterer fiskemengdene i Skagerrak.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Skylder på lysfiske

Det er naturlig at fiskebestanden har stor variasjon fra år til år etter hvor mange som overlever de første stadiene.

– Variasjon er et naturlig fenomen, men disse endringene er ikke vanlige. Det er et problem når det skjer endringer i planktonsamfunnet som gjør at fisken ikke vokser opp, konstaterer havforskeren.

– Folk leter etter forklaring på hvorfor det blir lite fisk og da legger en gjerne skyld på sel, skav og lysfiske, men det viktigste problemet vi har er miljøendringer som gir dårlige oppvekstforhold for fisken.

Utviklingen bekymrer fiskeentusiasten.

– Det bekymrer meg. Hver gang vi ser et slik regimeskifte, har vi aldri sett at bestanden kommer tilbake. I Indre Oslofjord startet problemet rundt 1930 og det er nå cirka 90 år siden, og de har ikke kommet tilbake. Mengden av fisk som vokser opp er betydelig redusert og det skyldes altså endringer i planktonsamfunnet, avslutter han.

Torskebestanden langs Sørlandskysten og Ytre Oslofjord har flere år vært i kraftig nedgang. Men nå mener en forsker fra Sørlandet at han har svaret på torskegåten.
Ingen skal være skadet av steinraset, ifølge politiet.