Havarikommisjonen skal granske fritidsbåt-ulykker

27 mennesker omkom i båtulykker i fjor. Målet med havarikommisjonens gransking er å oppnå læring for å forhindre nye ulykker.

Redningsaksjon Grimstad båtulykke

Ill.bilde fra en redningsaksjon i Grimstad.

Foto: Redningsselskapet, Inge Steensland

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er lovpålagt å granske ulykker med skip og større fiskefartøyer, men ikke når det kommer til fritidsflåten.

Mens de fleste ulykker med fritidsbåter i Sverige blir gjenstand for undersøkelser. Har det ikke vært sånn i Norge. Bevilgning over statsbudsjettet åpner for at det kan det bli en endring.

– Det er riktig vi har fått bevilget to nye stillinger for blant annet også å undersøke ulykker med fritidsbåter, sier Dag Sverre Liseth, avdelingsdirektør for sjøfart i Havarikommisjonen for transport (SHT).

Målet er å forebygge ulykker

Mange fikk sesongstart for båtlivet forrige helg med 20 grader og tjuvstart på sommeren.
Med yrende liv på sjøen følger ulykker med fritidsbåt.

For første gang på mange år mistet ingen livet i kollisjoner eller hendelser med fritidsbåt på Sørlandet i 2016 . I hele landet omkom 27 mennesker i båtulykker i fjor, som er en nedgang fra året før.

Skyld og ansvar for disse ulykkene blir etterforsket av politiet. Flere slike ulykker skal nå også granskes av Statens havarikommisjon for transport, sier Liseth.

– Hva kan dere avdekke som ikke kommer fram i politiets gransking?

– Politiets oppgave er primært å vurdere om det ligger strafferettslige forhold til grunn for ulykken, mens hensikten med vår undersøkelse er først og fremst å forebygge nye ulykker.

Liseth sier målet med havarikommisjonens gransking er å oppnå læring som kan bidra til å forhindre nye ulykker.

– Det betyr at vi vil prøve å identifisere forhold som kan bidra til læring fra ulykken, gjerne bakenforliggende ting fremfor skyld og ansvar. Det kan være båtens konstruksjon, regelverk, politiets arbeid og helheten rundt hvorfor denne ulykken skjedde.

– Så selv om politiet og vi ser på den samme ulykken – så sitter vi med ulike øyne og ser på ulykken, sier Dag Sverre Liseth.

– Kan ikke granske alle ulykkene

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har lenge ivret for å få en obligatorisk gransking av alle ulykker med fritidsbåt i Norge.

Med to nye stillinger vil havarikommisjonen ifølge Dag Sverre Liseth, ikke ha kapasitet til å undersøke alle fritidsbåtulykker hvor noen har omkommet.

– Hva skal til for at dere går inn og ser på en ulykke?

– Alvorsgrad. Omfattende og stor ulykke kan være grunn alene til å gå inn i saken, sier Liseth.

Foreløpig er ikke de to nye stillingene i havarikommisjonen som er dedikert til fritidsbåtulykker besatt. Liseth utelukker likevel ikke at de kan være operative allerede i sommer.

– Jeg ser ikke bort fra det, men det er nok først i 2018 at vi har full kapasitet til å granske slike ulykker, sier han.