Demning sto i fare for å bryte sammen etter flommen

Demningen i Nedre Jegersberg i Kristiansand sto i fare for å bryte sammen etter flommen for en drøy måned siden. Kommunen har gjennomført nødvendig sikringsarbeid.

Ødeleggelser Jegersberg

Bildet viser skadene som kom etter flommen. Vannet har vasket ut et stort hull rundt buen.

Foto: Kristiansand kommune

Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE), har etter flommen gjort et hastevedtak slik at kommunen kunne gjøre det nødvendige sikringsarbeidet.

– Vi vurderte situasjonen som så kritisk at vi var nødt til å iverksette tiltak, fordi det var fare for at dammen skulle rase ned, og det var muligheter for brudd på dammen hvis det hadde samlet seg opp mye vann, sier Monica Fredvik som er vassdragsteknisk ansvarlig i kommunen.

Ødeleggelser Jegersberg

Store mengder stein har rast ut, og det er fritt gjennomløp for vannet

Foto: Kristiansand kommune

Har laget anleggsvei

– Hvis det hadde kommet et brudd på dammen hadde vi fått en stor vannbølge som hadde kommet fossende ned gjennom Prestebekken, sier hun.

Fredvik forteller at det er laget en anleggsvei fra gangveien ved Universitetet i Agder til dammen ved Jegersberg for å kunne komme inn med maskiner.

Nå jobbes det med å flytte de øverste steinene fra dammen i Nedre Jegersberg. Hun håper at de skal være ferdig med arbeidene i løpet av uken.

– Dette skal gjøre det mer trygt. Vi har hatt ekstra tilsyn inntil vi har fått ned vannstanden og åpnet opp demningen, sier hun.

Fredvik forteller at kommunen hadde planer om å utbedre demningen, men på grunn av flommen måtte de gjennomføre en midlertidig hastejobb. Nå skal kommunen tilbake til vanlig saksbehandling og søkeprosess for å gjøre flere og ordentlige utbedringer av demningen.

Høy vannstand Jegersberg

Dette var vannstanden 1. oktober 2017

Foto: Kristiansand kommune

Store flomskader i Agder

I oktober opplevde Agder-fylkene storflommer etter kraftig regnvær. Mange hus stod under vann, veier ble skylt bort og skred isolerte bygder i flommen.

Det viste seg å være den høyeste vannføringen på 100 år enkelte steder i Agder.

Samferdselssjef i Aust-Agder, Ola Olsbu fortalte fylkestinget at foreløpige anslagene viser at skadene på fylkesveiene i Aust-Agder beløper seg til 10–11 millioner kroner.

Flommen har blant annet ført til at to bruer er skadet.