Normal

To kandidater til rektorvalget

Nåværende UiA-rektor Torunn Lauvdal ønsker 4 nye år i stillingen. Men hun får krass kritikk av sin eneste motkandidat.

Torunn Lauvdal rektor Universitetet i Agder UiA

Det blir kvinnekamp om rektorstillingen ved UiA. Kristin Dale er kritisk til sittende rektor Torunn Lauvdal (bildet) og stiller som motkandidat.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

Kristin Dale

Dale er ikke fornøyd med sittende rektor.

Foto: Jan Arve Olsen, UiA

Universitetet i Agder har to kandidater til rektorstillingen. Åremålet til sittende rektor Torunn Lauvdal går ut til sommeren, og hun stiller for en ny periode.

Men førsteamanuensis Kristin Dale, som stiller som motkandidat, hevder Lauvdal må byttes og kommer med ramsalt kritikk av sittende rektor.

– Jeg stiller til valg fordi jeg mener UiA framover trenger en rektor med mer bakkekontakt enn det som har vært den siste perioden, sier Kristin Dale, førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap.

– Gulrot eller pisk

Dale er særlig kritisk til systemet universitetsledelsen har innført for fordeling av forskningstid.

Det som er viktig for oss er hvordan undervisnings- og forskningstid fordeles. Ledelsen har lagt seg på et system som gjør at veldig mange som jobber veldig mye - føler at de får veldig liten oppmuntring i systemet.

Rektor Torunn Lauvvdal har ved flere anledninger klaget over liten tildelling over statsbudsjettet og begrensede midler. Dale deler langt på vei det synet, men mener mye kunne vært gjort annerledes med de ressursene universitetet har.

– Det er riktig at vi har begrensede ressurser. Men det er hvordan disse deles ut. Man kan velge mellom gulrot og pisk. Vi har hatt fått for liten oppmuntring i arbeidet. Det gjelder folk som jobber på alle nivåer i organisasjonen.

– Jeg vet at mange ansatte føler det er ganske tungt. Og jeg vet det finns studenter som synes det er mulig å tilby en bedre kvalitet på undervisningern og f.eks flere leseplasser, sier hun

Usikker på resultatet

Rektorvalget holdes i perioden 25. - 31. januar neste år, men først skal de to kandidatene drive valgkamp. Dale ser fram til denne kampen og muligheten til å få fram sine synspunkter om forholdene ved UiA.

Dale har vært 17 år ved UiA, men er usikker på om støtten blant ansatte er stor nok til å vinne valget.

– Da jeg så hvilket brakvalg Torunn Lauvdal gjorde siste gang med mange interne kandidater mot seg - så kan du si at oddsen kanskje er dårlig. Men på den annen side så hadde mange høye forventninger til henne - og jeg tror mange føler at hun ikke har innfridd forventningene, sier Dale.

Både studenter og ansatte ved universitetet har stemmerett.

Dagens rektorperiode avsluttes 31. august neste år, og valget mellom de to kandidatene gjelder hvem som skal være rektor ved Universitetet i Agder i perioden fra 1. august 2011 til 31. juli 2015.

Les mer om: Kristin Dale