Har trua på lokalaviser

Flere små tettsteder satser på ultralokalaviser. På Sørlandet fikk nylig Kvinesdal sin egen avis. Medieforsker Liv Iren Hognestad ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen mener denne trenden er bærekraftig, fordi store aviser dropper lokaldekningen.

Medieforsker Liv Iren Hognestad ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen uttaler seg om fremtiden til lokalaviser.