NRK Meny
Normal

Har tro på vindkraftverk i Bygland

Ordfører i Bygland, Leiv Rygg, har troen på at en vindmøllepark øst for Hovatn kan bli realitet. Avtalen med utbyggerne blir avgjørende for om prosjektet blir satt i gang.

Vindmøller

I begynnelsen av desember blir det folkemøte i Bygland om planene for vindkraftverk med 37 vindturbiner øst for Hovatn.

Ordfører Leiv Rygg i Bygland sier det er utbyggeravtalen som vil avgjøre om kommunen vil si ja eller nei til utbyggingen.

– Det som blir avgjørende er om vi synes vi får en såpass god avtale med utbyggerne at dette er noe føler vil kan gjøre, sier han.

Tidligere har Fylkesmannen i Aust-Agder frarådd vindkraftutbygging i Hovatn øst, av hensyn til villreinens beite- og kalvingsområde. Av samme grunn har Direktoratet for naturforvaltning anbefalt at prosjektet skrinlegges.

Flere hensyn må tas med i vurderingen

Byglandsordføreren sier saken nå skal ut på høring. Det er flere hensyn som skal tas med i vurderingen, blant annet med tanke på miljø.

– Vindkraftutbyggingen innebærer et betydelig naturinngrep. Samtidig er østsiden av Hovatn plassert rett i nærheten av et utbygd kraftmagasin, og dermed ligger det en kraftlinje rett i nærheten.

Leiv Rygg

Byglands ordfører, Leiv Rygg, sier kommunen har en god dialog med utbyggerne.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han legger imidlertid til:

– Det er forskjell på vannkraft og vindkraft. Vannkraft gir automatisk ekstrainntekter til kommunen, mens vindkraft derimot gir eiendomsskatt. Så vi er veldig opptatt av å få til en god avtale med utbyggerne dersom vi skal kunne si ja til prosjektet, sier han.

– Gode muligheter for å komme i mål

Byglandsordføreren kan rapportere om en god tone med utbyggerne så langt, og sier det lover godt for planene om et vindkraftverk.

– Vi er i gang med forhandlingene, så jeg skal ikke uttale meg for bastant om det vil bli vanskelig eller ikke, å få til en god avtale. Til nå har vi hatt en god dialog med utbyggerne, og vi har hele tiden vært åpne for å høre andres synspunkt i saken. Jeg tror det er gode muligheter for å komme i mål, sier Rygg.