Normal

Har spart millioner på arbeidsprosjekt

Ved å satse på jobbtiltak framfor sosialhjelp har NAV-kontoret i Songdalen redusert utbetalingene med 1,5 millioner kroner.

Kudus fra Songdalen har fått jobb. Kommunen lykkes med å få folk ut i arbeid, og dermed sparer de millioner i sosialstøtte.

I 2012 hadde Songdalen 4,7 millioner i utgifter til sosialhjelp. Den høye utbetalingen gjorde at NAV-kontoret begynte å se på hvordan de kunne redusere utgiftene. Dermed ble tiltaket «Arbeid for sosialhjelp» iverksatt.

To år etter har prosjektet gitt gode resultater. For 2014 er utbetalingene redusert til 3,2 millioner kroner.

En besparelse på 1,5 millioner sammenlignet med da prosjektet ble igangsatt.

– Blir sett og hørt

Lederen for den kommunale NAV-tjenesten kaller tiltaket en suksess både for kommunen og for brukerne:

– Jeg tror vi har funnet en metode som gir oss tid til å snakke med dem som kommer inn. Brukerne blir sett, hørt og vi får kartlagt kompetansen. Dermed får vi gitt dem relevante tiltak med en gang slik at de ikke blir gående på langvarige ytelser fra NAV, sier kontorleder Tone Frøysaa Bech.

Sosialhjelp

Kontorleder Tone Frøysaa Bech ved NAV i Songdalen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Abdul Kudus Bin Abdul-Mubin fra Burma er en av brukerne som har fått jobb gjennom prosjektet. Han er vant til å ta i et tak. I hjemlandet drev han eget firma med flere ansatte.

Han er svært glad for å ha fått hjelp til å komme i arbeid, i stedet for å gå på trygd.

  • Se video med den glade arbeideren i toppen av saken.

Les også: Forskere: «Å stå opp om morran» virker

– Får mer selvtillit

Også ordfører Johnny Greibesland i Songdalen er svært fornøyd med NAV-kontorets innsats.

– Kommunen sparer penger, men det aller viktigste er at de som mottok tjenester fra NAV tidligere, klarer seg selv. De blir tryggere, får større selvtillit og har en sunnere aktivitet å drive med. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Greibesland.