Har skaffet seg fasttelefon igjen

Ledelsen for kriseberedskapen i Arendal stoler ikke på mobilen. Nå har rådmannen fått tilbake den gamle analoge telefonen.

Harald Danielsen

Rådmann Harald Danielsen i Arendal vil gjøre kommunens ansatte mindre avhengige av mobilnettet. Her går han gjennom kommunens krisenummer, som inkluderer både fasttelefonnummer og mobilnummer.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmannen Harald Danielsen i Arendal har installert fasttelefon igjen. Danielsen skal lede kommunen i ei krise, og tar ikke sjansen på å bare ha mobiltelefon.

– Det vi har hatt øvelse på og erfart, er at mobilnettet ikke er trygt. Det kan falle helt ut, sier Danielsen.

Og i slike situasjoner blir kommunen svært sårbar, mener rådmannen. Spesielt gjelder det tilbudet for de som er avhengige av kommunens omsorgstjenester.

– For eksempel hjemmesykepleien er veldig avhengig av kommunikasjon, og bruker mobilnettet. Her ser vi at vi må være forberedt på å finne alternativer.

Vurderer jaktradioer

Kommunen vurderer å anskaffe kommunikasjonsutstyr til hjemmesykepleien som ikke er avhengig av mobilnettet.

– I den sammenheng har vi erkjent at sikringsradioer og jaktradioer faktisk er et alternativ som fungerer, selv om mobilnettet er ute, sier Danielsen.

Og den gode, gamle fasttelefonen har også kommet tilbake i Arendal kommune.

– Vi har sett at å kutte ut den analoge hustelefonen til rådmannen øker sårbarheten, så for egen del har jeg installert fasttelefon igjen. Da har vi i alle fall to muligheter ut, sier Danielsen.

Satellittelefon kan også bli aktuelt for ansatte med krisefunksjoner.

– Vi vurderer det. Det er alltid en kost/nytte-vurdering, men det er nok høyst aktuelt om det ikke skjer ting som sikrer mobilnettet bedre.

Kuttet aldri ut fasttelefonen

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen i Vest-Agder mener Arendal har tatt en riktig avgjørelse.

Ann-Kristin Olsen

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen i Vest-Agder mener alle kommunene burde ha fasttelefon til krisetider.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

– Det høres fornuftig ut. I vårt beredskapsarbeid har vi aldri gitt slipp på fasttelefonen. Vi har både fasttelefon og mobil. I tillegg har vi ei ordning med satellittelefon, hvis det skulle bli nødvendig.

Olsen tror flere kommuner vil følge etter Arendal.

– Hvis de har gitt slipp på fasttelefonen, tror jeg de vil det. Det er fornuftig å gardere seg og ha dobbel dekning, sier Olsen.