Har opprettet veiledningstelefon

Kristiansand kommune drifter nå et telefonnummer for familier som står i en krevende situasjon, og som ønsker veiledning. Kommunalsjef Jon Wergeland i barne- og familietjenesten sier han håper flere vil benytte seg av lavterskeltilbudet.