Har gjennomgått rutinene

Entra beklager i et brev til fylkeskommunen i Vest-Agder at de har malt over deler av Iben Sandemoses verk «Jungelen» på fylkeshuset. Entra skriver de vil ta stilling til om veggen skal males opp på nytt etter at de har hatt møte med Sandemose.

Nå skal det handle om tapt kunst. For et kunstverk av Iben Sandemose er malt over med hvit maling. Grunnen var at fylkeshuset i Kristiansand trengte en vegg der det kunne vises film, og power point-presentasjoner.