NRK Meny
Normal

Har funnet nytt argument for å bevare sykehuset

Ansatte ved sykehuset i Flekkefjord mener de har funnet nok et argument for å utsette avgjørelsen om organiseringen av Sørlandet sykehus. De kjemper fortsatt for å beholde akuttkirurgien.

Ansatte ved sykehuset i Flekkefjord mener de har funnet et nytt argument for utsette avgjørelsen om organiseringen av Sørlandet sykehus. De kjemper ennå for å beholde akutt-kirurgien.

NETT-TV: Ansatte kjemper for Flekkefjord sykehus.

De ansatte ved Flekkefjord sykehus må fokusere på jobben selv om de er usikre på framtiden. Fødeavdelingen og akuttkirurgien er foreslått lagt ned.

– Spill for galleriet

Nå håper de ansatte på at sykehusstyret utsetter dette forslaget, til etter at en ny utredning av kirurgien på Sørlandet er ferdig behandlet av en prosjektgruppe.

– Det bør utsettes, ellers er det bare et spill for galleriet, sier hjertespesialist Jens Siemsglüss, som er hovedtillitsvalgt for overlegene ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.

Det er travle dager for Sigmund Kroslid, som er leder i aksjonskomiteen «Bevar Flekkefjord sykehus». Han er bekymret for at prosjektgruppen som skal utrede kirurgien på Sørlandet ikke vil bli hørt. For den rapporten er ikke klar før til sommeren.

– Jeg synes det er en dårlig måte å håndtere ting på. Mitt råd til sykehusledelsen er at man må tenke seg om, og gjøre en ting av gangen, sier Kroslid.

– Vent på konklusjonen

– Man må først få denne kirurgigruppa til å fungere bra, så må man vente på konklusjonen fra den. Deretter må man vente på konklusjonen fra helseministeren og Stortingets behandling av sykehusenes organisering. Deretter kan sykehuset her legge sine egne planer, legger den tidligere Flekkefjordordføreren til.

Tidligere har stortingsrepresentant for Aust-Agder, Svein Harberg (H), sagt at styret i Sørlandet sykehus ikke får lov til å vedta ny sykehusstruktur før Stortinget har landet en ny nasjonal sykehusplan.