NRK Meny
Normal

Har fjernet over 8000 tonn forurenset masse

Gimlemoen skytefelt i Kristiansand er ferdig rensket og skal være i den stand det var i før Forsvaret begynte å bruke det. Hvem som overtar eiendommen er ikke klart.

MASKINER

Det er ikke klart hvem som overtar de tidligere skytefeltene i Jegersberg som nå er ferdig renset for ammunisjon, blindgjengere og over 8000 tonn forurenset masse.

Foto: FORSVARSBYGG

Siden i sommer har Forsvarsbygg jobbet med å rydde og sanere leirduebanen ved tidligere Gimlemoen skytefelt. 2. september var arbeidene ferdige, og området er igjen tilgjengelig for byens befolkning.

– Totalt har vi levert 8 405 tonn forurenset masse til godkjent mottak, 4 589 tonn svært forurenset og 3 817 tonn lettere forurenset. I tillegg har vi destruert cirka 200 blindgjengere, sier prosjektleder Harry Hellebust.

EKSPLOSIVER

Det ble funnet flere eksplosiver under ryddearbeidet i Jegersberg. Nå skal alt være fjernet.

Foto: FORSVARSBYGG

Han sier at de aller fleste har fulgt forbudet mot ferdsel i området.

– Det har gjort at vi kom i mål med prosjektet kun to dager etter planen, legger han til.

Tidligere i år og i fjor ble flere andre skytebaner ryddet og rensket.

Bekken tilbake

De forurensede massene som er fjernet er erstattet med rene masser.

– De bratteste partiene er tilsådd for å forhindre erosjon, og vi har lagt grus på stier og plasser. Slåttebekken sildrer nå som den alltid har gjort etter å ha ligget i rør mens arbeidene pågikk, og vi regner med at det vil grønnes i området allerede i høst, sier Hellebust.

Etter et kraftig regnskyll i august var bekken brun. Men han kan betrygge de som frykter at vannet er blitt skittent.

– Dette kommer av jord som eroderer, noe som må forventes ved så store nedbørsmengder. Vi kommer til å følge opp vannkvaliteten med jevnlige vannprøver i minimum to år etter avslutningen av tiltaket. Dette er i tråd med tillatelsen som er gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder, sier prosjektlederen.

Gimlemoens fremtid

Nå som Forsvaret ikke lenger skal bruke det 7 400 dekar store området ved Jegersberg, legges det ut på såkalt offentlig avklaring.

Forsvarsbygg regner med at taksten er klar i løpet av kort tid.

– Deretter vil vi avklare om andre offentlige instanser ønsker å overta forvaltningsansvaret, eller om kommunen ønsker å benytte forkjøpsretten sin, sier Forsvarsbyggs Trond Nordby, som er ansvarlig for avhendingen av Gimlemoen.

Området kan ende opp på det åpne markedet dersom stat eller kommune ikke vil ha det.

– Gimlemoen er et turområde som er til stor glede for mange. Jeg regner derfor med at det blir en offentlig løsning i løpet av høsten, sier Trond Nordby.

Han presiserer at området er regulert til naturreservat og friluftsformål uavhengig av hvem som ender opp som eier av området.

Kart over Gimlemoen

Leirduebanen som nå er ferdig rydde ligger midt det populære turområde Jegersberg i Kristiansand.

Foto: Kartgrunnlag hentet fra Kristiansand kommune