Har fått erstatning

27 pasienter er døde etter feilbehandling ved Sørlandet sykehus de siste fem årene. Det viser ferske tall fra Norsk pasientskadeerstatning. Det er utbetalt nær 182 millioner kroner på grunn av feilbehandling ved Sørlandet sykehus i årene 2011–2015.