Pangstart for sjølaksefisket

Årets start på laksenotfisket i sjøen er bedre enn på mange år langs Sørlandskysten, ifølge fiskehandleren.

Storlaks på fiskemottaket.

– Nå er villaksen kommet, og det er moro. De har fått ganske bra fangst langs kysten fra Lillesand til Hidra. Det er mange år siden de har fått så godt med laks i starten, sier en strålende fornøyd fiskehandler Reidar Fredriksen på Fiskebrygga i Kristiansand.

Fredriksen tar imot villaks fra fiskere som har lakserett i sjøen og setter kilenot.

Det normale er ifølge ham at det på denne tida kommer en og annen slenger, mens det i år har blitt levert mange kilo laks til fiskemottaket.

– En fisker fra Lillesand var inne med 40 kilo i går kveld og da jeg snakket med ham mens han trakk i dag hadde han fått 40 kilo igjen, og da var han ikke ferdig. Han regner med å få 40 kilo i neste trekk også, sier Fredriksen.

Kan ikke si noe om sesongen

Fiskeforvalter Birgit Solberg hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sier det er for tidlig å si noe om hvor god årets laksesesongen er.

I elvene er det ikke midtsesongsevaluering før i midten av juli og regnskapet for notfisket gjøres ikke opp før etter sesongslutt.

Birgit Solberg

Fiskeforvalter Birgit Solberg hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Fangsten i elvene ser ut til å være omtrent som på normalen, men det er for tidlig å si noe om hvordan sesongen er, ifølge Solberg.

Og at man får mye laks kan bety flere ting.

– Det er vanskelig å vite om det er tidlig innsig, gode fiskeforhold eller mye laks som er grunnen til at folk får mye fisk, sier Solberg.

– Så det er ikke uvanlig å få 100 kilo laks på ett trekk?

– Nei, det kan fort skje. Nøtene fanger i rykk og napp og dersom det kommer en stim så kan man fort ta mange laks, men det kan variere en del, sier Solberg.