Normal

Har fått 144 høringsuttalelser til Ytre ringveg

Statens vegvesen har fått inn hele 144 høringsuttalelser til hvor den nye europavegen rundt Kristiansand skal gå.

Traseer Ytre Ringveg Kristiansand

Statens vegvesens foreslåtte korridorer for ny E18/E39 forbi Kristiansand. De røde skraverte områdene markerer mulige kryssområder.

Foto: Statens vegvesen

Kommunepolitikerne i Kristiansand og Sogndalen skal i oktober vedta korridor for ny firefelts veg fra Vige i Kristiansand til Volleberg i Songdalen, Ytre ringveg.

Fristen for å komme med innspill til Statens vegvesens forslag har nå gått ut, og vegvesenet har mottatt 144 høringsuttalelser.

– Nå blir det lange dager og kvelder for å gå gjennom alle uttalelsene, før saken sendes til politisk behandling i kommunene, sier planleggingsleder Håkon Lohne i Statens vegvesen.

Hektiske dager

– Det er ingen tvil om at det er utrolig hektiske dager. Vi står på for fullt for å få det til, slik at vi kan få dette over til kommunen tidsnok, sier Lohne.

Håkon Lohne

Planleggingsleder Håkon Lohne i Statens vegvesen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Statens vegvesen skal være ferdig med å behandle høringsuttalelsene og å lage revidert planprogram i månedsskiftet. Saken skal nemlig opp i byutviklingsstyret i Kristiansand 9. oktober.

Tre-fire personer i vegvesenet jobber nå med høringsuttalelsene. Den lengste uttalelsen er på rundt ti sider.

– Vil alle som har sendt innspill bli hørt?

– Ja, alle høringsuttalelser som er kommet inn blir gjennomgått, behandlet og kommentert av oss, før det sendes til kommunene. Vi går gjennom og vurderer i hvilken grad uttalelsene vil få følger for planprogrammet, sier Lohne.

Vil bli gjort endringer

Lohne sier at han ennå ikke vet hvilke endringer Statens vegvesen vil ta inn, men han er sikker på at det vil bli gjort noen endringer som følge av høringsuttalelsene.

– Ofte er det detaljer rundt ting som gjør at man tenker nytt. Det kan være protester og motstand mot det vi tidligere har tenkt, som gjør at vi får brynt oss og må tenke bedre gjennom løsningene vi har skissert, sier han.

– Om det kommer konkrete, gode løsninger som vi kan tegne rett ut, eller om det er generell motstand mot våre tanker, så bidrar det til at vi får bedre løsninger og får gått gjennom og sett om våre løsninger kan brukes eller ikke.

Nye traséforslag

Det følger mer jobb med noen av høringsuttalelsene enn andre, som for eksempel når det kommer forslag til nye trasévalg, påpeker Lohne.

– Blant annet har Fylkesmannen i Vest-Agder kommet med innspill om at vegvesenet bør se på om det finnes muligheter for å legge vegen lenger nord og vest enn det som tidligere er skissert.

– Vi må gjøre en jobb før vi for eksempel kan si ja eller nei til om andre korridorer må utredes. Vi må vurdere nøye det som kommer. Målet er å svare hver enkelt på en skikkelig måte, sier Lohne.

Om et par uker skal et konsulentfirma være på plass. Det skal bistå Statens vegvesen i utredningsarbeidet som følger.

– Det skal kvalitetssikre det vi har gjort til nå, optimalisere linjer og korridorer og gjennomføre en konsekvensutredning av korridorene, sier Lohne.